مقایسه تأثیر درمان جراحی پریودنتال و درمان معمول پریودنتال بر تغييرات غلظت سرمی C-reactive-protein

  • جلال الدین حميصي دانشيار، گروه پریودنتیکس، دانشكده دندان‌پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي قزوين، قزوين، ايران.
  • پدرام خواجویی دندان‌پزشك، قزوين، ايران
  • Jalalaldin Hamissi Associate Professor, Department of Periodontics, School of Dentistry, Qazvin University of Medical Sciences, Qazvin, Iran.
  • Pedram Khajooei DDS, Qazvin, Iran.

چکیده

مقدمه: پریودنتیت پیشرفته با التهاب سیستمیک گسترده در ارتباط است. از سوی دیگر C-reactive-protein به عنوان عامل واسطه‌ای که ارتباط بیماری پریودنتال را با برخی بیماری‌های سیستمیک نشان می‌دهد شناخته می‌شود. اين عامل در پیش‌گویی حوادث قلبی- عروقی و مرگ ناشی از سکته‌های مغزی بر کلسترول برتری داشته است. مطالعات قبلی ارتباط بین پریودنتیت و افزایش غلظت سرمی C-reactive-protein را در جوامع مختلف نشان داده‌اند. اين پژوهش به مقایسه تأثير جراحی پریودنتال و درمان‌های معمول بر تغييرات C-reactive-protein در مبتلایان به پریودنتیت ژنرالیزه متوسط تا پیشرفته پرداخته است.

مواد و روش‌ها: این کارآزمایی بالینی، در سال1387، بر روی80 فرد سالم از لحاظ سیستمیک با گستره سنی 37-28 سال که مبتلا به پریودنتیت ژنرالیزه متوسط تا پیشرفته بودند در 2 گروه مساوی انجام شد. یک گروه، تحت درمان معمول پریودنتال (جرم‌گیری) و گروه دیگر تحت درمان جراحی قرار گرفتند. پارامترهای پزشکی و پریودنتالی (C-reactive-protein، عمق پاکت، ازدست‌رفتگی استخوان و تحلیل استخوان) همه بیماران، قبل از درمان و 6 ماه پس از آن اندازه‌گیری شد. اطلاعات به‌وسیله نرم‌افزار 15 SPSSو با استفاده از آزمون‌های تی مستقل و تی زوج شده در سطح اطمینان 95 درصد مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

یافته‌ها: هر دو درمان پریودنتال و جراحی منجر به کاهش غلظت سرمي C-reactive-protein شد. درمان جراحی، تأثیر بیشتری در کاهش C-reactive-protein در مقایسه با درمان معمول داشت که البته اختلاف بین دو روش معنی‌دار نبود. درمان‌های پریودنتال، موجب کاهش معنی‌داری در عمق پاکت شد ولی کاهش در از دست دادن چسبندگی و تحلیل استخوان، معنی‌دار نبود.

نتیجه‌‌گیری: به نظر می‌رسد درمان جراحي پریودنتال نسبت به روش‌هاي معمول، موجب کاهش بیشتری در غلظت سرمی C-reactive-protein می‌گردد که نیاز به بررسی‌های بیشتری دارد.

كليد واژه‌ها: (CRP)C-reactive-protein، پریودنتیت، تحلیل استخوان آلوئولار.
چاپ شده
2011-07-25
استناد به مقاله
1.
حميصيجا, خواجوییپ, Hamissi J, Khajooei P. مقایسه تأثیر درمان جراحی پریودنتال و درمان معمول پریودنتال بر تغييرات غلظت سرمی C-reactive-protein. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 25جولای2011 [ارجاع شده 23اکتبر2021];7(2):171-7. Available from: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/330

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

 

 

 

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد