بررسی تأثیر چند روش آماده‌سازی سطحی بر میزان استحکام باند کامپوزیت تعمیر شده

  • مریم جعفری استادیار، گروه دندان‌پزشكي ترمیمی، دانشکده دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی قزوین، قزوين، ايران.
  • محمدرضا انصاری دانشجوی دندان‌پزشکی، دانشکده دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی قزوین، قزوين، ايران.
  • Maryam Jafari Dental Student, School of Dentistry, Qazvin University of Medical Sciences, Qazvin, Iran.
  • Mohammadreza Ansari Dental Student, School of Dentistry, Qazvin University of Medical Sciences, Qazvin, Iran.

چکیده

مقدمه: گاه تعمیر رستوریشن‌ها نسبت به جایگزینی کامل آن‌ها، روش مناسب‌تری می‌باشد. با این حال به دلیل استحکام باند ضعیف از روش‌های آماده‌سازی سطحی مختلفي برای بهبود باند بین دو کامپوزیت استفاده می‌شود. هدف از اين پژوهش، بررسی تأثیر چند روش آماده‌سازی سطحی بر میزان استحکام باند کامپوزیت تعمیر شده بود.

مواد و روش‌ها: در اين مطالعه آزمایشگاهی، 56 نمونه کامپوزیتی (Filtek supreme  ) تهیه و به طور تصادفی به 7 گروه (یک گروه شاهد و 6 گروه آزمایش) تقسیم شدند. سپس یکی از درمان‌های زیر جهت آماده‌سازی سطح کامپوزیت در هر گروه انجام گردید:

گروه 1: فرز الماسی + اسید فسفریک + عامل باندینگ (Single bond  )، گروه 2: فرز الماسی + اسید فسفریک + سایلن + Single bond  ، گروه 3: فشار هوا (ذرات اکسید آلومینیوم µm 50) + اسید فسفریک + Single bond، گروه 4: فشار هوا + اسید فسفریک + سایلن + Single bond، گروه 5: فرز الماسی + اسید فسفریک + Clearfil repair و گروه 6: فرز الماسی + اسید فسفریک + Clearfil SE bond.

پس از باند کامپوزیت جدید نمونه‌ها به مدت 24 ساعت در آب مقطر Cº37 نگهداری شدند و استحکام باند برشی آن‌ها توسط دستگاه تست يونيورسال سنجيده شد. نتایج توسط آزمون‌های One- way ,ANOVA و Tukey بررسی شدند (05/0 = α).

یافته‌ها: بیشترین استحکام باند مربوط به گروه‌های 2 و 5 بود که اختلاف آماری معنی‌داری نسبت به هم نداشتند (064/0 = p value) و کمترین ميزان مربوط به گروه 1 بود. باندینگ Clearfil SE bond نتایج بهتری از Single bond (039/0 = p value) و Clearfil repair نتایج بهتری از Clearfil SE bond نشان داد (038/0 = p value).

نتیجه‌‌گیری: در پژوهش حاضر آماده‌سازی سطح توسط فرز الماسی اثرات بهتری نسبت به سايش با فشار هوا داشت. كاربرد سایلن در افزایش استحکام باند مؤثر بود. عامل باندینگ Clearfil repair بيشترين تأثير را بر ميزان استحكام باند كامپوزيت تعمير شده داشت.

كليد واژه‌ها: کامپوزیت رزين‌ها، سایلن، عامل باندینگ، سايش با فشار هوا، دنداني.
چاپ شده
2012-02-15
استناد به مقاله
1.
جعفریم, انصاریم, Jafari M, Ansari M. بررسی تأثیر چند روش آماده‌سازی سطحی بر میزان استحکام باند کامپوزیت تعمیر شده. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 15فوریه2012 [ارجاع شده 4جولای2022];8(1):45-. Available from: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/428

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

         

 

 

 

Copyright © 2021, This is an original open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-noncommercial 4.0 International License which permits copy and redistribute of the material just in noncommercial usages with proper citation.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد