مقایسه دو روش مسواک زدن چرخشی (Roll) و مالشي (Scrub) در کنترل پلاک دندانی در کودکان 8 تا 11 ساله

  • کمال حیدری استادیار، عضو مركز تحقيقات ترابي‌نژاد، گروه دندان‌پزشكي جامعه نگر، دانشکده دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ايران.
  • مینو مجاهدی استادیار، عضو مركز تحقيقات ترابي‌نژاد، گروه دندان‌پزشكي جامعه نگر، دانشکده دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ايران.
  • زهرا سید معلمی استادیار، عضو مركز تحقيقات ترابي‌نژاد، گروه دندان‌پزشكي جامعه نگر، دانشکده دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ايران.
  • حمید گلشاهی دانشجوی دندان‌پزشکی، عضو كميته تحقيقات دانشجويي، دانشكده دندان‌پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، اصفهان، ايران.
  • Kamal Heidari Assistant Professor, Torabinejad Dental Research Center, Department of Community Dentistry, School of Dentistry, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.
  • Minoo Mojahedi Assistant Professor, Torabinejad Dental Research Center, Department of Community Dentistry, School of Dentistry, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.
  • Zahra Seyedmoalemi Assistant Professor, Torabinejad Dental Research Center, Department of Community Dentistry, School of Dentistry, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.
  • Hamid Golshahi Dental Student, Student Research Committee, School of Dentistry, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.

چکیده

مقدمه: بهداشت دهان و دندان یکی از مهم‌ترین شاخه‌های بهداشت عمومی به شمار می‌رود. ارتقای بهداشت دهان در سنین دبستان به علت عدم مهارت کافی حرکتی در انجام صحیح مسواک زدن از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بوده است و نياز به آموزش بهترین روش مسواک زدن دارد. هدف از این پژوهش، مقایسه دو روش مسواک زدن چرخشی و مالشي بر کنترل پلاک دندانی در دانش‌آموزان 8 تا 11 ساله مراجعه کننده به مرکز دندان‌پزشکی جامعه نگر دانشگاه علوم پزشکی اصفهان بود.

مواد و روش‌ها: در این مطالعه کارآزمایی بالینی بدون جهت، 215 نفر از دانش‌آموزان انتخاب شدند و با توجه به عامل سن و جنس، در گروه‌های سنی 8 تا 9 سال و نیز 10 تا 11 سال قرار گرفتند. به نیمی از افراد هر گروه روش چرخشی و به نیمی دیگر روش مالشي مسواک زدن آموزش داده شد. مسواک زدن به روش آموزش داده شده توسط کودکان انجام شد. سپس میزان پلاک دندانی در هر مرحله با استفاده از ایندکس اولري تعیین شد و نتایج ثبت شده با یکدیگر مقایسه گردید. آنالیزهای آماری استفاده شده شامل t-test و آنالیز کواریانس بود (05/0 = α).

یافته‌ها: روش مسواک زدن مالشي به طور معنی‌داری در کاهش پلاک دندانی نسبت به روش چرخشی مؤثرتر بود (001/0 > p value).

نتیجه‌‌گیری: با توجه به محدودیت‌های این مطالعه، روش مالشي نسبت به روش چرخشی در کاهش پلاک در دو گروه سنی بررسی شده مؤثرتر بود. کودکان با سن بیشتر در کاهش پلاک دندانی عملکرد بهتری داشتند. همچنین پسران در مقایسه با دختران در این زمینه موفق‌تر بودند.

كليد واژه‌ها: دانش‌آموزان، پلاك دنداني، مسواك زدن
چاپ شده
2012-09-19
استناد به مقاله
1.
حیدریک, مجاهدیم, سید معلمیز, گلشاهیح, Heidari K, Mojahedi M, Seyedmoalemi Z, Golshahi H. مقایسه دو روش مسواک زدن چرخشی (Roll) و مالشي (Scrub) در کنترل پلاک دندانی در کودکان 8 تا 11 ساله. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 19سپتامبر2012 [ارجاع شده 19می2022];8(4):322-9. Available from: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/522

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

         

 

 

 

Copyright © 2021, This is an original open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-noncommercial 4.0 International License which permits copy and redistribute of the material just in noncommercial usages with proper citation.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد