بررسی تظاهرات درگیری مفصل گیجگاهی ـ فکی در بیماران مبتلا به آرتریت روماتوئید

 • B Movahedian Assistant Professor, Department of Oral and Maxillofacial Surgery School of Dentistry, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, IRAN
 • M Razavi
 • A Movahedian
 • M Moeini
 • بیژن موحدیان استادیار، گروه آموزشی جراحی دهان و فک و صورت، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
 • سید محمد رضوی استادیار، گروه آموزشی آسیب‌شناسی دهان و فک و صورت، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
 • علی موحدیان فوق تخصص روماتولوژی
 • معصومه معینی دندانپزشک

چکیده

 • مقدمه: در زمینه شیوع درگیری مفصل گیجگاهی- فکی (TMJ) در بیماری آرتریت روماتوئید (RA)، بر اساس منابع و جوامع مختلف، ارقام و آمار بسیار متفاوتی گزارش شده است. با توجه به این‌که آمار مشابهی در جمعیت ایرانی در دسترس نیست، این مطالعه، بررسی تظاهرات درگیری این مفصل در بیماران مبتلا به RA را مد نظر قرار داد.
 • مواد و روش‌ها: 80 بیمار در محدوده سنی 76-20 سال (میانگین 49 سال)، شامل 66 زن و 14 مرد، با تشخیص قطعی RA به عنوان گروه مطالعه انتخاب شدند. سپس 80 نفر افراد سالم با محدوده سنی 78-23 سال (میانگین 2/48 سال)، دارای تشابه سنی و جنسی با افراد گروه مطالعه، به عنوان گروه شاهد انتخاب شدند. هر دو گروه از نظر علایم بالینی درگیری TMJ و وضعیت اکلوژن معاینه شدند. به علاوه، با استفاده از پرسشنامه McGill، میزان ابتلا به افسردگی در آنان ارزیابی شد. کلیه داده‌ها توسط دو آزمون chi-square و Logistic regression مورد آنالیز آماری قرار گرفتند.
 • نتایج:  فراوانی نسبی درد، در گروه مطالعه 2/31 درصد و در گروه شاهد 3/11 درصد بود (001/0p<). فراوانی نسبی صداهای مفصلی، در گروه مطالعه 4/28 درصد و در گروه شاهد 8/13 درصد بود (001/0p<). شایع‌ترین صدای مفصلی در بیماران مبتلا به RA، Crepitus بود.فراوانی نسبی اسپاسم عضلات جونده، در گروه مطالعه 5/23 درصد و در گروه شاهد 5/12 درصد بود (01/0p<). فراوانی نسبی محدودیت حرکات فک، در گروه مطالعه 9/25 درصد و در گروه شاهد 15 درصد بود (001/0p<). فراوانی نسبی خشکی بحگاهی، در گروه مطالعه 21 درصد بود، ولی در هیچ یک از افراد گروه شاهد دیده نشد (0001/0p<)2/61 درصد بیماران RA حداقل یکی از علایم چهارگانه (درد، صدا، اسپاسم و محدودیت بازکردن) را داشتند که این میزان در گروه شاهد 7/38 درصد بود.
 • نتیجه‌گیری: بر اساس نتایج این مطالعه، شیوع تظاهرات ناشی از درگیری مفصل TMJ در مبتلایان به RA نسبت به افراد سالم، به صورت معنی‌داری بیشتر است.
 • کلید واژه‌ها: آرتریت روماتوئید، TMJ، تظاهرات درگیری TMJ، اختلالات TMJ.
چاپ شده
2008-03-03
استناد به مقاله
1.
Movahedian B, Razavi M, Movahedian A, Moeini M, موحدیانب, رضویسم, موحدیانع, معینیم. بررسی تظاهرات درگیری مفصل گیجگاهی ـ فکی در بیماران مبتلا به آرتریت روماتوئید. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 3مارس2008 [ارجاع شده 24اکتبر2021];2(3):32-7. Available from: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/54

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

 

 

 

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد