الگو و موارد ارجاع بيماران به متخصصين دندان‌پزشکي (بیماری‌های دهان، فك و صورت، جراحی دهان، فک و صورت و پريودنتيكس) توسط دندان‌پزشکان عمومی شهر کرمان

  • مريم السادات هاشمي‌پور استاديار، عضو مرکز تحقیقات بیماری‌های دهان، فك و صورت، گروه بیماری‌های دهان، فك و صورت، دانشكده دندان‌پزشكي، دانشگاه علوم پزشکی کرمان،كرمان، ايران
  • مژده منصوری دندان‌پزشک، كرمان، ايران
  • Maryamosadat Hashempour Assistant Professor, Oral and Maxillofacial Medicine Research Center, Department of Oral and Maxillofacial Medicine, School of Dentistry, Kerman University of Medical Sciences, Kerman, Iran
  • Mozhdeh Mansouri DDS, Kerman, Iran

چکیده

مقدمه: پزشکان و دندان‌پزشکان عمومي در بسياري از کشورها بايستي به عنوان تأمين کننده اوليه مراقبت درماني در سيستم‌هاي بهداشتي عمل کنند و بیماری‌ها و اختلالات پيچيده بيماران را تشخيص داده و به متخصصین مربوطه ارجاع دهند. هدف از این پژوهش، بررسی الگو و موارد ارجاع بيماران به متخصصين دندان‌پزشکی توسط دندان‌پزشکان عمومی شهر کرمان در سال 1390 بود.

مواد و روش‌ها: پژوهش حاضر يک مطالعه مقطعی و توصيفي- تحليلي مي‌باشد. جامعه مورد نظر در اين بررسي 248 نفر از دندان‌پزشکان شهر کرمان بودند که با روش نمونه‌گيري سرشماري انتخاب شدند. پرسش‌نامه‌ای پايا و روا بر اساس مطالعات قبلی در مورد و الگو و موارد ارجاع بيماران به متخصصين دندان‌پزشکي طراحی شد، سپس به مطب و یا محل اشتغال دندان‌پزشکان مراجعه و از ايشان خواسته شد که آن را تکميل نمایند. بعد از جمع‌آوري اطلاعات، داده‌ها کدگذاري شد، همچنين جهت سنجش ارتباط از آزمون همبستگي Spearman استفاده گرديد. تمامي داده‌ها با استفاده از آزمون 2c در نرم‌افزار SPSS نسخه 13 مورد بررسي آماري قرار گرفتند (05/0 = α).

یافته‌ها: تفاوت در موارد ارجاع در مواردی همچون سن، جنس و سال‌های فارغ‌التحصیلی ملاحظه گردید. درصد زیادی از بیماران به علت مشکلات پزشکی ارجاع داده شدند. بیشتر دندان‌پزشکان عمومی در موارد پیچیده جراحی فک بیماران را ارجاع می‌دادند. زنان نسبت به مردان بیماران را بیشتر ارجاع می‌دادند. بیشترین موارد ارجاع به دلیل نداشتن وسایل و یا تجربه کافی بود.

نتیجه‌‌گیری: این بررسی نشان داد که تعداد زیادی از دندان‌پزشکان کرمان با سیستم ارجاع بیماران موافق می‌باشند، اگرچه در مواردی این سیستم به خوبی اداره نشده و نیاز به آموزش الگوهای صحیح ارجاع دارد.

كليد واژه‌ها: دندان‌پزشکی، پزشک عمومی، ارجاع، بیماری‌هاي دهان، جراحی دهان، فک و صورت، پريودنتيكس
چاپ شده
2012-11-12
استناد به مقاله
1.
هاشمي‌پورما, منصوریم, Hashempour M, Mansouri M. الگو و موارد ارجاع بيماران به متخصصين دندان‌پزشکي (بیماری‌های دهان، فك و صورت، جراحی دهان، فک و صورت و پريودنتيكس) توسط دندان‌پزشکان عمومی شهر کرمان. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 12نوامبر2012 [ارجاع شده 24می2024];8(5):433-4. Available from: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/548

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

         doaj

 

Copyright © 2021, This is an original open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-noncommercial 4.0 International License which permits copy and redistribute of the material just in noncommercial usages with proper citation.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد