بره موم زنبور عسل و کاربرد آن برای سلامت دهان و دندان

  • سید حمید رضویان استادیار، عضو مركز تحقيقات دندان‌پزشكي ترابي‌نژاد، گروه اندودنتیکس، دانشکده دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
  • صابر خزاعی دانشجوی دندان‌پزشکی، عضو کمیته پژوهش‌های دانشجویی، دانشکده دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
  • شنتیا کاظمی دانشجوی دندان‌پزشکی، عضو کمیته پژوهش‌های دانشجویی، دانشکده دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
  • سید مظاهر سیدی کارشناسی ارشد، واحد تحقیقات زنبور عسل، مرکز تحقیقات کشاورزی استان اصفهان، اصفهان، ایران
  • Seyed Hamid Razavian Assistant Professor, Torabinejad Dental Research Center, Department of Endodontics, School of Dentistry, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
  • Saber Khazaei Dental Student, Student Research Committee, School of Dentistry, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
  • Shantia Kazemi Dental Student, Student Research Committee, School of Dentistry, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
  • Seyed Mazaher Sayedi Bee Research Unit, Agricultural Research Center of Isfahan Pronivce, Isfahan, Iran

چکیده

مقدمه: بره موم محصول کندوی عسل است که ویژگی آنتی‌اکسیدان دارد. سایر اثرات آن شامل خواص ضد باکتری، ضد ویروس، ضد قارچ، ضد سرطان و ضد التهاب می‌باشد. هدف مقاله مروری حاضر، بررسی پژوهش‌های انجام شده و گردآوری اثرات کاربردهای متعدد بره موم در بهبود سلامت دهان و دندان بود.

شرح مقاله: جستجو با استفاده از کلید واژه‌هاي Propolis، و با ترکیب با Oral health و
Dental treatment به تنهایی یا به صورت ترکیبی در بانک‌هاي الکترونیکی فارسی مشتمل بر منابع Google و پایگاه‌های اطلاعات علمی: وزارت بهداشت، بانک اطلاعات مقالات علوم پزشکی ایران (Medlib.ir)، پژوهشگاه اطلاعات و مدارك علمی ایران (SID)، بانک اطلاعات نشریات کشور (Iran Medex) و (Magiran)، همچنین جستجو در بانک‌هاي الکترونیکی لاتین از طریق PubMed و ISI web of knowledge در بازه زمانی 1997 تا 2009 صورت گرفت. 22 مقاله بر اساس معیارهای ورود به مطالعه انتخاب شدند و مورد بررسی قرار گرفتند.

یافته‌ها: تاکنون بره موم در درمان زخم‌های جراحی، ماده شستشو دهنده داخل کانال، مهار فرایند پوسیدگی، درمان پریودنتیت و حساسیت عاجی، به عنوان ماده ضد قارچ و ضد باکتری در داخل کانال در پژوهش‌های دندان‌پزشکی بررسي شده است. در بیشتر مطالعات ماده مزبور اثربخشی مناسبی داشته است.

نتیجه‌‌گیری: با توجه به ویژگی‌های بسیار مفید مطرح شده برای این ماده از جمله اثرات ضد التهاب، ضد باکتری و ضد قارچ قوی، و از همه مهم‌تر تحریک سیستم ایمنی که می‌تواند مانع بسیاری از بیماری‌ها شود، به نظر می‌رسد این ماده پتانسیل استفاده بیشتر در علوم دندان‌پزشکی را دارد که نیازمند بررسی‌های آینده است.

كليد واژه‌ها: بره موم، دندان‌پزشکی، زنبورهاي عسل، سلامت دهان
چاپ شده
2012-11-12
استناد به مقاله
1.
رضویانسح, خزاعیص, کاظمیش, سیدیسم, Razavian SH, Khazaei S, Kazemi S, Sayedi SM. بره موم زنبور عسل و کاربرد آن برای سلامت دهان و دندان. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 12نوامبر2012 [ارجاع شده 24می2024];8(5):491-0. Available from: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/554

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

         doaj

 

Copyright © 2021, This is an original open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-noncommercial 4.0 International License which permits copy and redistribute of the material just in noncommercial usages with proper citation.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد