تأخیر در تشخیص متاستاز کارسینومای روده بزرگ به فک پایین: گزارش مورد

  • AM Shirani Assistant Professor, Oral Medicine Department, School of Dentistry, Isfahan, IRAN
  • GR Jahanshahi
  • امیر منصور شیرانی استاديار، بخش بيماريهاي دهان و تشخيص، دانشكده دندانپزشكي، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
  • غلامرضا جهانشاهی دانشیار، بخش آسیب شناسی، دانشكده دندانپزشكي، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

چکیده

  • مقدمه: متاستاز تومورهای بدخیم به ناحیه دهان نادر است. ناحیه خلف استخوان فک پایین، شایع‌ترین محل متاستازها می‌باشد. با توجه به این که شناخت علایم بیمار، باعث تشخیص سریع و افزایش طول عمر بیمار می‌گردد، در این مقاله، همراه با گزارش یک مورد متاستاز که در آن تشخیص دیررس و درمان غیرضروری صورت گرفته، به بررسی علایم متاستاز به فکین پرداخته می‌شود.
  • گزارش مورد: بیمار خانم 48 ساله‌ای بود که به دلیل درد ناحیه خلفی فک پایین، به دندانپزشک مراجعه نمود. با وجود انجام درمان ريشه برای بیمار، درد او بر طرف نگشته بود. در مراجعه به کلینیک، پس از بررسی تاریخچه و علایم بالینی، احتمال متاستاز از بدخیمی قبلی روده بزرگ بیمار مطرح و نمونه برداری انجام شد؛ این تشخیص توسط متخصص آسیب شناسی مورد تأیید قرار گرفت.
  • نتیجه‌گیری: هر چند احتمال متاستاز به فکین امری نادر است، بررسی دقیق تاریخچه و توجه به علایم بالینی چون بی حسی لب و نمای رادیوگرافی، می‌تواند مانع انجام درمان غیر ضروری شود؛ همچنین با شناخت سریع‌تر متاستاز، بقای بیمار افزایش یافته، مشکلات او کم‌تر می‌گردد.
  • کلید واژه‌ها: سرطان روده بزرگ، متاستاز، استخوان فک پایین، درمان ریشه، پارستزی لب.
چاپ شده
2008-03-03
استناد به مقاله
1.
Shirani A, Jahanshahi G, شیرانیام, جهانشاهیغ. تأخیر در تشخیص متاستاز کارسینومای روده بزرگ به فک پایین: گزارش مورد. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 3مارس2008 [ارجاع شده 24اکتبر2021];2(3):43-7. Available from: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/56

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

 

 

 

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد