مروری بر آملوژنزیس ایمپرفکتا و روش‌های درمانی آن

  • نیلوفر خدائیان استادیار، عضو مرکز تحقیقات مواد دندانی، گروه پروتزهای دندانی، دانشکده دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ايران
  • محمود صبوحي استادیار، عضو مرکز تحقیقات دندان‌پزشكي ترابی‌نژاد، گروه پروتزهای دندانی، دانشکده دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ايران
  • ابراهیم عطائی استادیار، گروه دندان‌پزشكي ترمیمی، دانشکده دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی، یزد، ايران
  • Niloofar Khodaeian Assistant Professor, Torabinejad Dental Research Center, Department of Prosthetic Dentistry, School of Dentistry, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
  • Mahmoud Sobouhi Assistant Professor, Torabinejad Dental Research Center, Department of Prosthetic Dentistry, School of Dentistry, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
  • Ebrahim Ataei Assistant Professor, Department of Operative Dentistry, School of Dentistry, Sahid Sadoughi University of Medical Sciences, Yazd, Iran

چکیده

مقدمه: آملوژنزیس ایمپرفکتا یک بیماری ارثی است که منجر به تغییر ساختار مینا می‌شود. از مشکلات اصلی این بیماران می‌توان به زیبایی ضعیف، حساسیت دندانی و از دست رفتن ارتفاع عمودی اکلوژن اشاره کرد. هدف از این پژوهش، مروری بر بیماری آملوژنزیس ایمپرفکتا و راهکارهای درمانی متنوعی است که تاکنون برای این بیماران به‌ کار رفته است.

مواد و روش‌ها: این مطالعه مروری با جستجو در منابع کتابخانه‌ای و سایت‌های اینترنتی PubMed، ISI Web of Science و ISC بین سال‌های 1975 تا 2011 با استفاده از کلید واژه‌های آملوژنزیس ایمپرفکتا، نقایص مینایی و درمان انجام شده است.

یافته‌ها: الگوی وراثتی و شیوع این بیماری در جمعیت‌های گوناگون، متفاوت می‌باشد و علاوه بر نقص مینا، تظاهرات دندانی و اسکلتی دیگری هم ممکن است با این بیماری همراه باشد. گزینه‌های درمانی متنوعی برای این بیماران پیشنهاد شده است که شامل ميكروابريژن، روکش‌های طلا یا استینلس استیل، روکش‌های تمام سرامیک و فلزي- سرامیکي، لامینیت ونیر‌های پرسیلنی، انله‌ها و ترمیم‌های کامپوزیتی می‌باشد.

نتیجه‌گیری: در برخی موارد شدید بیماری، ارایه یک طرح درمان مطلوب برای بیمار ممکن است چالش‌برانگیز باشد و اغلب نیازمند همکاری گروهی و چند جانبه برای ارزیابی، تشخیص و درمان مشکلات بیمار توسط ترکیبی از درمان‌های پریودنتال، ارتودنسی، جراحی ارتوگناتیک و ترمیم می‌باشد.

کلید واژه‌ها: آملوژنزیس ایمپرفکتا، ميناي دندان، درمان
چاپ شده
2013-01-24
استناد به مقاله
1.
خدائیانن, صبوحيم, عطائیا, Khodaeian N, Sobouhi M, Ataei E. مروری بر آملوژنزیس ایمپرفکتا و روش‌های درمانی آن. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 24ژانویه2013 [ارجاع شده 4ژوئن2023];8(7):695-0. Available from: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/573

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

         

 

Copyright © 2021, This is an original open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-noncommercial 4.0 International License which permits copy and redistribute of the material just in noncommercial usages with proper citation.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد