بررسی میزان اطلاع‌رسانی درباره‌ی موضوعات مرتبط با سلامت دهان و دندان در برخی رسانه‌های عمومی کشور در سال 1391-1390

  • Shima Soheilipour Assistant Professor, Torabinejad Dental Research Center, Department of Community Dentistry, School of Dentistry, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
  • Zahra Saied Moallemi Assistant Professor, Torabinejad Dental Research Center, Department of Community Dentistry, School of Dentistry, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
  • Maryam Sadat Ahmadi Dental Student, Dental Students Research Center, School of Dentistry, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
  • شیما سهیلی‌پور استادیار، مركز تحقيقات دندان‌پزشكي ترابي‌نژاد، گروه دندان‌پزشکی اجتماعی، دانشکده دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ايران
  • زهرا سید معلمی استادیار، مركز تحقيقات دندان‌پزشكي ترابي‌نژاد، گروه دندان‌پزشکی اجتماعی، دانشکده دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ايران
  • مریم السادات احمدی دانشجوی دندان‌پزشکی، کمیته پژوهش‌های دانشجویان، دانشکده دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ايران

چکیده

مقدمه: رسانه، یک منبع مهم جهت انتقال پیام‌های سلامت به عموم مردم می‌باشد. این مطالعه به‌منظور بررسی میزان اطلاع‌رسانی درباره‌ی موضوعات سلامت دهان و دندان در رسانه‌های عمومی و تخصصی سلامت با مخاطب عام در سال 1391-1390 انجام گرفت.

مواد و روش‌ها: در این مطالعه‌ی مقطعی و توصیفی، دو روزنامه عمومی، یک مجله تخصصی سلامت با مخاطب عام و یک برنامه تلویزیونی مرتبط با سلامت که همگی به صورت کشوری توزیع یا پخش می‌شوند، در بازه زمانی سال91-1390 بررسی شدند. مقالات و برنامه‌هایی که محتوی اطلاعات مرتبط با عناوین مختلف سلامت دهان و دندان بودند، جمع‌آوری شدند. یک شاخص 7 آیتمی به‌منظور بررسی کیفیت اطلاعات پیشگیری از بیماری‌های دهان به‌طور جداگانه طراحی شد (با نمره‌دهی از صفر تا 14). داده‌ها با استفاده از روش‌های آماری توصیفی تحلیل گردید.

یافته‌ها: از میان 853 مورد بررسی شده، در مجموع تعداد 102 مقاله و برنامه مرتبط با سلامت دهان و دندان به‌دست آمد. پوسیدگی دندان و مراقبت از دندان‌های شیری بیش‌ترین عنوان‌هایی بودند که در 37 درصد مطالب وجود داشتند و پس از آن درمان‌های ارتودنسی و تغذیه (هر کدام با 16 درصد) و مسواک زدن و نخ دندان (با 14 درصد) قرار داشتند. سایر عنوان‌ها میزان کم‌تر از 10 درصد داشتند. برای تعداد 38 مقاله پیشگیری به‌دست آمده در مجموع، میانگین نمره کیفیت 12.5 به‌دست آمد.

نتیجه‌گیری: مطالب مرتبط با سلامت دهان و دندان در درصد پایینی از مطالب رسانه‌های جمعی در کشور ایران به چشم می‌خورند و در عین حال کلیه عنوان‌های مورد نیاز را نیز تحت پوشش قرار نمی‌دهند. انتظار می‌رود به‌منظور ارتقا سلامت دهان و دندان افراد جامعه، رسانه‌ها با ارایه اطلاعات مرتبط با سلامت دهان در سطح وسیع‌تر، نقش مؤثرتری ایفا نمایند.

کلید واژه‌ها: رسانه‌های عمومی، روزنامه‌ها، آموزش سلامت، دندان‌پزشکی پیشگیری، سلامت دهان
چاپ شده
2014-04-15
استناد به مقاله
1.
Soheilipour S, Saied Moallemi Z, Ahmadi MS, سهیلی‌پورش, سید معلمیز, احمدیما. بررسی میزان اطلاع‌رسانی درباره‌ی موضوعات مرتبط با سلامت دهان و دندان در برخی رسانه‌های عمومی کشور در سال 1391-1390. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 15آوریل2014 [ارجاع شده 16ژوئن2024];10(3):262-75. Available from: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/812

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

         doaj

 

Copyright © 2021, This is an original open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-noncommercial 4.0 International License which permits copy and redistribute of the material just in noncommercial usages with proper citation.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد