بررسی میزان آگاهی دندان‌پزشکان شهر اهواز از شوک آنافیلاکسی ناشی از تزریق داروهای بی‌حسی موضعی

  • Mehrnoush Nekourad Dental Student, School of Dentistry, Jondishapoor University, Ahvaz, Iran
  • Nahid Eskandari Assistant Professor, Department of Immunology, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
  • Reza Bastan Assistant Professor, Razi Institute, Karaj, Iran
  • Naeim Elhaei Dental Student, School of Dentistry, Jondishapoor University, Ahvaz, Iran
  • Ahmad Heydari Statistician, Chamran University, Ahvaz, Iran
  • مهرنوش نکوراد دانشجوی دندان‌پزشکی، دانشکده دندان‌پزشکی، دانشگاه جندی شاپور، اهواز، ایران
  • ناهید اسکندری استادیار، گروه ایمنولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
  • رضا باستان استادیار، انستیتوی رازی، کرج، ایران
  • نعیم الهایی دانشجوی دندان‌پزشکی، دانشکده دندان‌پزشکی، دانشگاه جندی شاپور، اهواز، ایران
  • احمد حیدری کارشناس ارشد آمار، دانشگاه چمران، اهواز، ایران

چکیده

مقدمه: شوک آنافیلاکسی سیستمیک به‌عنوان یکی از اورژانسی‌ترین شرایط بالینی؛ البته با احتمال خیلی کم می‌تواند به دنبال تزریق داروهای بی‌حسی موضعی در بیماران  تحت درمان‌هاي دندانپزشکي، اتفاق بیفتد. هدف از این تحقیق؛ بررسی میزان آگاهی دندان‌پزشکان در مورد شوک آنافیلاکسی و علایم بالینی ناشی از داروهای بی‌حسی موضعی بود.

مواد و روش‌ها: در  این مطالعه توصیفی- تحلیلی و از نوع مقطعی 65 نفر از دندان‌پزشکان (سال‌های 1391 تا 1392) که در مطب‌های خصوصی و یا کلینیک‌های دندان‌پزشکی شهر اهواز شاغل بودند، مشارکت داده شدند. در این بررسی از دندان‌پزشکان خواسته شد تا به سؤالات پرسشنامه در ارتباط با شوک آنافیلاکسی پاسخ دهند. اطلاعات به‌دست آمده با روش‌هاي آمار توصيفي، با استفاده از نرم‌افزار SPSS نسخه 16 وآزمون آماري Chi-Square مورد تجزیه و تحليل قرار گرفت (0/05 = α).

یافته‌ها: میانگین سنی دندان‌پزشکان مورد مطالعه 5±40 بود. بیش از نیمی (63/1 درصد) از دندان‌پزشکان اپی‌نفرین را به‌عنوان اولین داروی انتخابی برای درمان علایم شوک آنافیلاکسی انتخاب کرده بودند، حال آن‌که در بین جمعیت مورد مطالعه فقط 28 درصد در شیوه‌ی تزریق، مسیر عضلانی را انتخاب كردند. بین جنسیت (0/843 = p value)، سابقه کاری (0/955 = p value) و رتبه علمی دندان‌پزشکان و آگاهی آن‌ها در مورد علایم شوک آنافیلاکسی (0/895 = p value) ارتباط معنی‌دار مشاهده نشد.

نتیجه‌‌گیری: یافته‌های این تحقیق دلالت بر این دارد که بیش‌تر دندان‌پزشکان از علایم بالینی و مهم‌تر از آن درمان شوک آنافیلاکسی و اقدامات ضروری و لازم مربوط به آن، در سال‌های اخیر اطلاعات كافي ندارند که خود بیان‌گر ضرورت داشتن نگاهی نو به این موضوع حیاتی است. منظور کردن برنامه‌های آموزشی علمی هدفمند در این زمینه توصیه می‌شود.

كليد واژه‌ها: آنافیلاکسی، آگاهي، دندان‌پزشک، بی‌حسی موضعی
چاپ شده
2014-05-31
استناد به مقاله
1.
Nekourad M, Eskandari N, Bastan R, Elhaei N, Heydari A, نکورادم, اسکندرین, باستانر, الهایین, حیدریا. بررسی میزان آگاهی دندان‌پزشکان شهر اهواز از شوک آنافیلاکسی ناشی از تزریق داروهای بی‌حسی موضعی. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 31می2014 [ارجاع شده 16ژوئن2024];10(4):275-81. Available from: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/825

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

         doaj

 

Copyright © 2021, This is an original open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-noncommercial 4.0 International License which permits copy and redistribute of the material just in noncommercial usages with proper citation.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد