بررسی اپیدمیولوژیک ضایعات غدد بزاقی در بیماران مراجعه کننده به مراکز درمانی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان از سال 1377 تا 1382

  • B Movahedian DDS Assistant professor, Department of Oral and Maxillofacial Surgery, School of Dentistry, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, IRAN
  • R Noori
  • M Rezaei
  • بیژن موحدیان استادیار بخش جراحی دهان و فک و صورت، عضو مرکز تحقیقات دندانپزشکی دکتر ترابی‌نژاد، دانشکده دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
  • رضا نوری رزیدنت بخش جراحی دهان و فک و صورت، دانشکده دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز
  • مجید رضایی رزیدنت بخش جراحی دهان و فک و صورت، دانشکده دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

چکیده

چکیده

مقدمه: ضایعات غدد بزاقی بسیار متنوع و نادر بوده، تعداد کم مطالعات اپیدمیولوژیک در جامعه ایرانی در این رابطه مشهود است. هدف از این مطالعه بررسی خصوصیات اپیدمیولوژیک ضایعات غدد بزاقی در یک دوره 5 ساله در شهر اصفهان بود.

مواد و روش‌ها: پرونده 574 بیمار که با تشخیص ضایعات غدد بزاقی به مراکز درمانی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان طی سالهای 77 تا 82 مراجعه کرده بودند، مورد بررسی قرار گرفت. در جمعیت مورد مطالعه، 314 مرد و 260 زن قرار داشتند. 198 ضایعه خوش‌خیم، 113 ضایعه بدخیم و 263 ضایعه غیرنئوپلاستیک بررسی و بر حسب، سن، جنس، تشخیص هیستوپاتولوژیک و محل درگیری تقسیم شد و توسط آزمون آماریχ2 مورد بررسی قرار گرفتند.

یافته‌ها: از 574 ضایعه غدد بزاقی 46% ضایعات غیرنئوپلاستیک، 34% ضایعات خوش‌خیم و 20% موارد بدخیم تشخیص داده شدند. شایع‌‌ترین ضایعه خوش‌خیم پلئوموزمیک آدنوما بود (1/68% ضایعات خوش‌خیم و 5/23% کل ضایعات). بیشترین شیوع ضایعات خوش‌خیم در رده سنی 50-31 سال بود. موکواپی‌درموئید کارسینوما شایع‌ترین بدخیمی این مطالعه بود (40% ضایعات بدخیم، 8/7% کل ضایعات) و بیشتر ضایعات بدخیم در سنین بیش از 50 سالگی رخ داده بود. 46% کل ضایعات بزاقی مربوط به ضایعات غیرنئوپلاستیک بودند که 3/56% در مردان و 7/43% در زنان دیده شد. سیالادنیت مزمن شایع‌ترین ضایعه غیرنئوپلاستیک بود.

نتیجه‌گیری: خصوصیات اپیدمیولوژیک ضایعات غدد بزاقی در مواردی با نتیجه مطالعات مشابه در سایر نقاط جهان هماهنگی داشت ولی در موارد قابل توجهی نیز اختلاف بارزی به چشم می‌خورد که بیانگر نقش عوامل جغرافیایی و نژادی در شیوع این گونه ضایعات می‌باشد.

كليد واژه‌ها: غدد بزاقی، اپیدمیولوژی، ضایعات نئوپلاستیک، ضایعات غیرنئوپلاستیک، ضایعات التهابی

چاپ شده
2008-11-15
استناد به مقاله
1.
Movahedian B, Noori R, Rezaei M, موحدیانب, نوریر, رضاییم. بررسی اپیدمیولوژیک ضایعات غدد بزاقی در بیماران مراجعه کننده به مراکز درمانی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان از سال 1377 تا 1382. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 15نوامبر2008 [ارجاع شده 4جولای2022];3(3):137~144. Available from: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/85

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

         

 

 

 

Copyright © 2021, This is an original open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-noncommercial 4.0 International License which permits copy and redistribute of the material just in noncommercial usages with proper citation.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد