تعیین اثر درمان‌های فاز I پریودونتال بر غلظت سرمی کلسترول و تری‌گلیسرید در مبتلایان به پریودونتیت دارای افزایش چربی خون

  • M Ketabi
  • F Rashidi Meibodi
  • Sh Amini
  • N Farkhani
  • محمد کتابی استادیار، دانشکده دندان‌پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی، خوراسکان، اصفهان
  • فاطمه رشیدی میبدی دستیار، گروه بیماری‌های دهان و تشخیص، دانشکده دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
  • شیرین امینی استادیار، دانشکده دندان‌پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد خوراسکان، اصفهان
  • نسیم فرخانی دندان‌پزشک

چکیده

مقدمه: ارتباط بین بیماری‌های پریودونتال و مشکلات سیستمیک مانند بیماری‌های قلبی- عروقی، سکته قلبی، زایمان زودرس، تولد نوزادان نارس، دیابت و افزایش چربی خون نشان داده شده است. هدف از پژوهش حاضر، بررسی تأثیر درمان‌های فاز I پریودونتال شامل آموزش بهداشت، جرم‌گیری، برساژ و هموار سازی ریشه بر کاهش غلظت سرمی تری‌گلیسیرید و کلسترول در مبتلایان به پریودونتیت دارای افزایش چربی خون بود.

مواد و روش‌‌ها: در این پژوهش مداخله‌ای از نوع نیمه تجربی، غلظت تری‌گلیسیرید و کلسترول 30 بیمار مبتلا به پریودونتیت دارای افزایش چربی خون اندازه گیری شد. بیماران با درجات 3 و 4 شاخص CPITN به عنوان بیماران دارای پریودونتیت محسوب می‌شدند. بلافاصله پس از اندازه‌گیری فاکتورهای مذکور، درمان‌های فاز I شامل جرم‌گیری و بروساژ، هموار سازی ریشه به همراه آموزش بهداشت انجام شد. یک ماه پس از درمان دوباره غلظت سرمی تری‌گلیسرید و کلسترول خون بیماران اندازه‌گیری شد. برای تجزیه و تحلیل آماری داده‏‏های پژوهش از نرم‌افزار SPSS (ويرايش 5/11) و آزمون paired t استفاده شد.

یافته‌‌ها: درمان‌های فاز I به طور محسوسی باعث کاهش غلظت سرمی تری‌گلیسیرید (37/8 واحد، 02/0 p value <) و کلسترول (66/14 واحد، 001/0 p value <) در بیماران شد. در ضمن، یافته‌ها از کاهش بیشتر کلسترول نسبت به تری گلیسیرید بعد از انجام درمان‌های فاز I حکایت دارند (01/0p value < ).

نتیجه‌‌گیری: بر اساس یافته‌های این پژوهش، عفونت‌های موضعی مزمن از جمله عفونت‌های پریودونتال علاوه بر تخریب بافت‌های پریودونتال ممکن است عاملی برای افزایش تری گلیسرید و کلسترول خون باشند. همچنین درمان‌های فاز I پریودونتال باعث کاهش غلظت این لیپید‌های سرمی می‌شوند. با توجه به ارتباط بین هایپرلیپیدمی و بیماری‌های قلبی -عروقی، یافته‌های این پژوهش بر اهمیت بیشتر درمان‌های پریودونتال به ویژه در بیماران دارای مشکلات سیستمیک تأکید دارند.

كليد واژه‌ها: تری‌گلیسرید، کلسترول، پریودونتیت، درمان‌های فاز ، هایپرلیپدمی

چاپ شده
2009-08-21
استناد به مقاله
1.
Ketabi M, Rashidi Meibodi F, Amini S, Farkhani N, کتابیم, رشیدی میبدیف, امینیش, فرخانین. تعیین اثر درمان‌های فاز I پریودونتال بر غلظت سرمی کلسترول و تری‌گلیسرید در مبتلایان به پریودونتیت دارای افزایش چربی خون. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 21آگوست2009 [ارجاع شده 25فوریه2024];5(1):8-2. Available from: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/146

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

         doaj

 

Copyright © 2021, This is an original open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-noncommercial 4.0 International License which permits copy and redistribute of the material just in noncommercial usages with proper citation.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد