نقش پروبیوتیک‌ها در سلامت دهان و دندان

  • نجمه اخلاقی دستیار تخصصي، گروه دندانپزشکی کودکان، دانشکده دندان پزشکی وعضو مركز تحقيقات دندان پزشكي ترابي نژاد، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ايران
  • شیوا مرتضوی استادیار، گروه دندانپزشکی کودکان، دانشکده دندان پزشکی و عضو مرکز تحقیقات دندانپزشکی ترابی نژاد، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ايران
  • Najme Akhlaghi Postgraduate student, Department of Pediatric Dentistry, School of Dentistry, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.
  • Shiva Mortazavi Assistant Professor, Department of Pediatric Dentistry, School of Dentistry and Torabinejad Dental Research Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.

چکیده

پروبیوتیک‌ها میکروارگانیسم‌های زنده‌ای هستند که توسط مهار یا کاهش میکروارگانیسم‌های پاتوژن منجر به بهبود سلامت انسان‌ها می‌گردند. شایع‌ترین باکتری‌های پروبیوتیک لاکتوباسیل و بیفیدو باکتریوم می‌باشند. در مطالعات گذشته نتایج مختلفی در مورد تأثیرات گونه‌های مختلف پروبیوتیک بر سلامت دهان و کاهش سطح استرپتوکوک موتانس بزاق گزارش شده است. جهت تأثیر مطلوب در دهان، باکتری پروبیوتیک باید این توانایی را داشته باشد که به سطوح دندانی متصل و وارد ترکیب بیوفیلم دندانی گردد. همچنین باید قادر به رقابت و پیش‌گیری از تکثیر باکتری‌های پوسیدگی‌زا باشد. جهت حصول بهترین نتیجه، توصیه شده است که پروبیوتیک به صورت مداوم و روزانه مصرف گردد. برخی مطالعات پیشنهاد کرده‌اند که پروبیوتیک می‌تواند تعادل میکروبی حفره دهان را بهبود بخشد؛ به ویژه، در صورت مصرف از همان ابتدای کودکی تأثیر آن افزایش می‌یابد. اما از سوی دیگر باید در نظر داشت که فلور میکروبی طبیعی در کودکان به طور کامل تثبیت نشده است و باید در تجویز این نوع محصولات در کودکان احتیاط گردد؛ اگر چه به نظر می‌رسد باکتریوتراپی توسط باکتری‌های پروبیوتیک اثر مهار کننده بر پاتوژن‌های دهانی داشته باشد ولی مطالعات بیشتری قبل از هر گونه توصیه به مصرف بالینی ضروری است. هدف از مطالعه حاضر، مروری جامع بر پروبیوتیک‌ها، مکانیسم عمل، اثرات درمانی، روش کاربرد و نقش آن‌ها در پیش‌گیری از پوسیدگی دندانی و مرور مطالعات بالینی موجود در این زمینه باشد.

كليد واژه‌ها: استرپتوکوک موتانس، بیفیدوباکتریوم، پروبیوتیک، لاکتوباسیل، پیش‌گیری، پوسیدگی دندانی، محصولات لبنی.
چاپ شده
2011-06-23
استناد به مقاله
1.
اخلاقین, مرتضویش, Akhlaghi N, Mortazavi S. نقش پروبیوتیک‌ها در سلامت دهان و دندان. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 23ژوئن2011 [ارجاع شده 9دسامبر2022];7(2):187-99. Available from: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/321

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

Most read articles by the same author(s)

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

         

 

 

 

Copyright © 2021, This is an original open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-noncommercial 4.0 International License which permits copy and redistribute of the material just in noncommercial usages with proper citation.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد