گزارش یک مورد درمان ريشه دندان تارودنتیسم

  • كمال اميني استاديار، گروه اندودنتيكس، دانشكده دندان‌پزشكي، دانشگاه آزاد اسلامي خوراسگان، اصفهان، ايران.
  • عباسعلي خادمي استاد، گروه اندودنتيكس، دانشكده دندان‌پزشكي و عضو مركز تحقيقات دندان‌پزشكي ترابي‌نژاد، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، اصفهان، ايران.
  • اميرارسلان نوابي دستيار تخصصي، گروه اندودنتيكس، دانشكده دندان‌پزشكي، دانشگاه آزاد اسلامي خوراسگان، اصفهان، ايران.
  • Kamal Amini Assistant Professor, Department of Endodontics, School of Dentistry, Islamic Azad University, Khorasgan Branch, Isfahan, Iran.
  • Abbasali Khademi Professor, Department of Endodontics, School of Dentistry and Torabinejad Dental Research Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.
  • Amir Arsalan Navabi Postgraduate Student, Department of Endodontics, School of Dentistry, Khorasgan Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran.

چکیده

مقدمه: تارودنتيسم جزء اختلالات تکاملي دندان است که به وسيله اتاقک پالپ، طويل شده و جابه‌جايي محل انشعاب ریشه دندان شناسايي مي‌شود. شيوع تقريبي آن 5/2 درصد تا 5/0 درصد در افراد سفيد پوست است. شیوع آن در نژاد آسیایی بین 30– 3 درصد با بیشترین درصد ابتلا در نژاد مغول و مردم آسیای شرقی می‌باشد. تارودنتيسم، مي‌تواند به صورت يك ناهنجاري مجزا و يا به عنوان قسمتي از يک سندرم بروز نمايد. در این صورت تشخيص سندرم و به واسطه وجود تارودنتيسم، می‌تواند توسط دندان‌پزشك صورت گيرد. تاج اين دندان‌ها از لحاظ باليني به طور کامل شبيه دندان‌هاي ديگر است؛ اما در رادیوگرافي بزرگ شدن اتاقک پالپ، فقدان تنگي در طوق دندان‌ها و ريشه‌هاي کوتاه ديده مي‌شود.

گزارش مورد: در اين مقاله یک مورد نادر از تارودنتيسم كه به صورت دو طرفه در نماي راديوگرافي بيمار ديده شد، معرفي شده است. يک مورد دندان تارودنتيسم دچار پولپيت غير ‌قابل برگشت و چگونگي نحوه درمان آن در مقاله حاضر ارایه شده است.

نتیجه‌‌گیری: با وجود دشواري‌هاي مراحل مختلف درمان ریشه، امکان درمان ریشه موفق دندان‌های دچار تارودنتيسم وجود دارد.

كليد واژه‌ها: تارودنتيسم، ريشه دندان، معالجه ریشه.
چاپ شده
2011-12-15
استناد به مقاله
1.
امينيك, خادميع, نوابيا, Amini K, Khademi A, Navabi AA. گزارش یک مورد درمان ريشه دندان تارودنتیسم. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 15دسامبر2011 [ارجاع شده 4ژوئن2023];7(4):453-9. Available from: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/383

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

Most read articles by the same author(s)

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

         

 

Copyright © 2021, This is an original open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-noncommercial 4.0 International License which permits copy and redistribute of the material just in noncommercial usages with proper citation.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد