مروري بر علل، شاخص‌ها، تشخيص و درمان فلوروزيس دنداني

  • فرناز مشرف جوادي متخصص دندان پزشكي ترميمي، دانشكده دندان پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، اصفهان، ايران.
  • پرستو افقري دانشجوي دندان پزشكي، كميته تحقيقات دانشجويي، دانشكده دندان پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، اصفهان، ايران.
  • مژگان رفيع زاده دستيار تخصصي، گروه دندان پزشكي ترميمي، دانشكده دندان پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، اصفهان، ايران.
  • محمدرضا محرري دستيار تخصصي، گروه دندان پزشكي ترميمي، دانشكده دندان پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، اصفهان، ايران.
  • مريم خروشي دانشيار، عضو مركز تحقيقات مواد دندانی، گروه دندان‌پزشكي ترميمي، دانشكده دندان‌پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، اصفهان، ايران.
  • Farnaz Moshref-Javadi Specialist at Operative Dentistry, School of Dentistry, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.
  • Parastoo Afghari Dental Student, Student Research Committee, School of Dentistry, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.
  • Mojgan Rafizadeh Postgraduate Student, Department of Operative Dentistry, School of Dentistry, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.
  • Mohammadreza Moharreri Postgraduate Student, Department of Operative Dentistry, School of Dentistry, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.
  • Maryam Khoroushi Associate Professor, Dental Materials Research Center & Department of Operative Dentistry, School of Dentistry, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.

چکیده

مقدمه: فلوروزیس، نوعی آسیب اختصاصی ساختمان دندان است که به علت مصرف بیش از حد فلوراید در دوره شکل‌گیری دندان‌ها رخ می‌دهد. بر اساس گزارش‌ها در طی 50 سال اخير شیوع فلوروزیس افزايش يافته است. بنابراین توجه به تشخیص صحیح و درمان به موقع در ترمیم‌های زیبایی این‌گونه ضایعات ضرورت بیشتری می‌یابد. این مقاله با هدف مروری بر علل، شاخص‌ها، تشخیص و درمان فلوروزیس دندانی جمع‌آوری و نگاشته شده است.

شرح مقاله: در این مقاله مروری مقالات و مطالب مرتبط از منبع Pubmed بين سال‌های 1985 تاکنون جمع‌آوری و پس از دسته‌بندی، تعدادی از مهم‌ترین مقالات با تأکید بر روش‌های عملی درمانی انتخاب شد و مورد بررسی قرار گرفت.

یافته‌ها: هنگامي كه ميزان فلورايد در آب آشاميدني از  ppm1 تجاوز كند، منجر به بروز فلوروزيس مي‌شود. شدت فلوروزیس به زمان و طول مدت اوراکسپوژر به فلوراید بستگی دارد. پاسخ اختصاصی بدن، وزن، میزان فعالیت فیزیکی، فاکتورهای غذایی و رشد استخوان باعث می‌شود که در افراد مختلف با دوز جذبی مشابه از فلوراید سطوح متفاوتی از فلوروزیس دندانی رخ دهد. فلوروزيس دنداني در انواع بسيار ملايم، ملايم، متوسط و شديد طبقه‌بندي مي‌شود. سه شاخص اختصاصی برای فلوروزیس دندانی وجود دارد که شاخص‌های Thylstrup and fejerskov، Dean و Tooth surface index of fluorosis می‌باشند. درمان ضایعات فلورزیس بسته به شدت و درجه ضایعات، شامل بلیچینگ، ریزسابی، درشت‌سابی، ونیر و انواع روکش‌ها می‌باشد.

نتیجه‌‌گیری: تقسیم‌بندی‌های متعددی برای ضایعات فلوروزیس وجود دارد. همچنین شاخص‌های اختصاصی جهت فلوروزیس وجود دارد که هر یک مزایا و معایب خاص خود را دارند. درمان فلوروزیس بسته به شدت ضایعات، متنوع و نتایج درمان معمولاً بسیار رضایت‌بخش است.

كليد واژه‌ها: فلوروزیس، دندانی، درمان.
چاپ شده
2012-05-09
استناد به مقاله
1.
مشرف جواديف, افقريپ, رفيع زادهم, محرريم, خروشيم, Moshref-Javadi F, Afghari P, Rafizadeh M, Moharreri M, Khoroushi M. مروري بر علل، شاخص‌ها، تشخيص و درمان فلوروزيس دنداني. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 9می2012 [ارجاع شده 16می2022];8(1):81-. Available from: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/482

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

Most read articles by the same author(s)

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

         

 

 

 

Copyright © 2021, This is an original open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-noncommercial 4.0 International License which permits copy and redistribute of the material just in noncommercial usages with proper citation.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد