بررسی الگوی تجویز داروهای آنتی‌بیوتیک در درمان ریشه دندان‌ها توسط دندان‌پزشکان عمومی شهر اصفهان

  • مسعود ساعتچی استادیار، عضو مركز تحقيقات دندان‌پزشكي ترابي‌نژاد، دانشكده دندان‌پزشكي، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
  • امین عارفی دانشجوی دندان‌پزشکی، عضو كميته تحقيقات دانشجويي، دانشکده دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
  • هومن نوایی دانشجوی دندان‌پزشکی، عضو كميته پژوهش‌های دانشجويي، دانشکده دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
  • Masoud Saatchi Associate Professor, Torabinejad Dental Research Center, Department of Endodontics, School of Dentistry, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
  • Amin Arefi Dental Student, Student Research Committee, School of Dentistry, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
  • Hooman Navaei Dental Student, Student Research Committee, School of Dentistry, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran

چکیده

مقدمه: موارد تجویز آنتی‌بیوتیک‌ها در دندان‌پزشکی و به خصوص درمان ریشه محدود می‌باشد؛ اما آنتی‌بیوتیک‌ها به طور گسترده‌ای در دندان‌پزشکی تجویز می‌شوند. اطلاعات اندکی در مورد عادات تجویز آنتی‌بیوتیک در میان دندان‌پزشکان موجود است. هدف از این پژوهش، بررسی و تعیین الگوی تجویز آنتی‌بیوتیک‌ها توسط دندان‌پزشکان عمومی شهر اصفهان بود.

مواد و روش‌ها: در این مطالعه توصیفی از نوع مقطعی- تحلیلی، تعداد 280 دندان‌پزشک عمومی شهر اصفهان در سال 1390 شرکت نمودند. ابتدا پرسش‌نامه شامل 15 سؤال در مورد نحوه تجویز آنتی‌بیوتیک تهیه گردید. پیش از شروع مطالعه، روایی و پایایی پرسش‌نامه مشخص گردید. اطلاعات به دست آمده از پرسش‌نامه، در نرم‌افزار SPSS به وسیله آزمون‌های آماری توصیفی بررسی گردید.

یافته‌ها: آموکسی‌سیلین mg 500 به صورت 3 بار در روز (6/63 درصد) و پنی‌سیلین VK، mg 500 به صورت 4 بار در روز (4/11 درصد) به ترتیب اولین و دومین آنتی‌بیوتیک انتخابی برای بیماران بدون حساسيت به پنی‌سیلین بودند. برای بیماران دارای حساسیت به پنی‌سیلین‌ها نیز، کلیندامایسین mg 300 به صورت 4 بار در روز (3/39 درصد) و اریترومایسین mg 400 به صورت 4 بار در روز (2/28 درصد) اولین و دومین آنتی‌بیوتیک تجویز شده بودند. دوز دو برابر اولیه در 5/32 درصد از موارد رعایت می‌شد. کمترین مورد تجویز آنتی‌بیوتیک پولپیت دردناک بدون پریودنتیت اپیکالی (7/5 درصد) و بیشترین مورد تجویز آنتی‌بیوتیک نکروز پالپ همراه آبسه‌ حاد اپیکالی (85 درصد) بود.

نتیجه‌‌گیری: صحیح‌ترین عملکرد دندان‌پزشکان در مورد مدت زمان تجویز آنتی‌بیوتيک و نادرست‌ترین عملکرد دندان‌پزشکان در ارتباط با موارد تجویز آنتی‌بیوتیک بود. افزایش سطح آگاهی و دانش دندان‌پزشکان در تجویز صحیح و اصولی داروهای آنتی‌بیوتیک در برنامه‌های آموزشی و دوره‌های بازآموزی ضروری به نظر می‌رسد.

كليد واژه‌ها: آنتی‌بیوتیک‌ها، اندودنتیکس، درمان ریشه
چاپ شده
2012-11-12
استناد به مقاله
1.
ساعتچیم, عارفیا, نواییه, Saatchi M, Arefi A, Navaei H. بررسی الگوی تجویز داروهای آنتی‌بیوتیک در درمان ریشه دندان‌ها توسط دندان‌پزشکان عمومی شهر اصفهان. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 12نوامبر2012 [ارجاع شده 24می2024];8(5):444-52. Available from: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/549

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

Most read articles by the same author(s)

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

         doaj

 

Copyright © 2021, This is an original open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-noncommercial 4.0 International License which permits copy and redistribute of the material just in noncommercial usages with proper citation.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد