گزارش یک مورد Ewing's Sarcoma در بافت نرم فک بالا همراه با تهاجم استخوانی

  • P Deyhimi Assistant Professor, Department of Oral & Maxillofacial Pathology, School of Dentistry, Isfahan, IRAN
  • AM Shirani
  • M Danesh Ardekani
  • پرویز دیهیمی استادیار بخش آسیب شناسی دهان، فک و صورت، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان.
  • امیر منصور شیرانی استادیار بخش بیماری های دهان، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان.
  • محمد دانش اردکانی دستیار تخصصی بخش آسیب شناسی دهان، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان.

چکیده

  • مقدمه: سارکومای یوینگ، یک تومور بد خیم اولیه‌ی استخوانی حاوی سلول‌های گرد تمایز نیافته‌ی کوچک با هيستوژنز نا مشخص است. 4 درصد موارد بیماری در استخوان‌های سر و گردن رخ داده، 1 درصد موارد استخوان‌های فکین را مبتلا می‌کند.
  • گزارش مورد: بیمار، دختر خانم 16 ساله‌ای بود که با شکایت از ندولي در بافت نرم وستیبول مجاور ریشه‌ی دندان‌های نیش و آسیای کوچک فک بالا مراجعه کرده بود. ندول، همراه با خوردگی استخوان زیرین بود. در مقاله‌ی حاضر روند تشخیصی تا تشخیص نهایی Ewing's Sarcoma و درمان آن بیان شده است.
  • نتیجه‌گیری: سارکوم یووینگ در 90 درصد موارد بین سنین 30-5 سال رخ داده، میانگین سنی افراد مبتلا در ناحیه‌ی سر و گردن، 11 سال می‌باشد. درگیری فکین عمدتاً در راموس بوده است؛ البته نمونه‌های اندکی در ماگزیلا و موارد بسیار نادری نیز از یوینگ سارکومای بافت نرم گزارش شده است. در گزارش مورد بحث، ویژگیهای این مورد با مطالعات گذشته مقایسه شده است.
  • کلید واژه‌ها: سارکوم یووینگ، فک بالا، ندول، بافت نرم.
چاپ شده
2008-03-03
استناد به مقاله
1.
Deyhimi P, Shirani A, Danesh Ardekani M, دیهیمیپ, شیرانیام, اردکانیمد. گزارش یک مورد Ewing’s Sarcoma در بافت نرم فک بالا همراه با تهاجم استخوانی. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 3مارس2008 [ارجاع شده 24اکتبر2021];2(3):38-2. Available from: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/55

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

 

 

 

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد