بررسی شیوع دندان قروچه و فشار دادن دندان‌ها روی هم با توجه به علایم دهانی- گیجگاهی- فکی در بیماران کلینیک‌های شهر اصفهان

  • AM Shirani
  • F Khozeimeh
  • M Rafizadeh
  • A Ghasemi
  • امیر منصور شیرانی استادیار، بخش بیماری‌های دهان و تشخیص، مرکز تحقیقات دکتر ترابی‌نژاد، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
  • فائزه خزیمه استادیار، بخش بیماریهای دهان و تشخیص، مرکز تحقیقات دکتر ترابی‌نژاد، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
  • مژگان رفیع زاده دندانپزشک
  • آذر قاسمی دندانپزشک

چکیده

مقدمه: با توجه به این که دندان قروچه و فشار دادن دندان‌ها از عادات پارافانکشن مهم است و باعث بروز اختلال در عضلات جونده و مفصل فکی می‌شود، همچنین بسیاری از بیماران از وجود عادات پارافانکشنال خود آگاه نیستند، این پژوهش جهت سنجش شیوع این عادات پارافانکشنال با توجه به علایم دهانی مرتبط با آن‌ها صورت گرفت.

مواد و روش‌‌ها: در این پژوهش توصیفی- تحلیلی مقطعی، 683 بیمار مراجعه کننده به کلینیک‌های دندان‌پزشکی اصفهان به طور تصادفی مورد معاینه قرار گرفتند. بررسی شامل پرسش از بیمار درباره سابقه دندان قروچه و فشار دادن دندان‌ها روی هم به انضمام معاینات بالینی شامل معاینه مفصل فکی و عضلات جونده و معاینات داخل دهانی می‌شد. در معاینه، سایش‌های دندانی، براق شدن ترمیم‌های آمالگام، گاز گرفتن مخاط داخل گونه، کنگره‌دار شدن لبه‌های زبان، لقی دندان‌ها و هایپرتروفی عضلات جونده مد نظر قرار می‌گرفت. اطلاعات با آزمون 2χ در سطح اطمینان 05/0 آنالیز آماری شد.

یافته‌‌ها: شیوع دندان قروچه، 6/14 درصد و شیوع فشار دادن دندان‌ها روی هم، 3/29 درصد بود. 8/16 درصد خانم‌ها و 2/12 درصد آقایان دندان قروچه می‌کردند. شیوع فشار دادن دندان‌ها در دو جنس تفاوت معنی‌داری نداشت. در افراد مبتلا به دندان قروچه، سایش دندانی با 55 درصد و درد عضلات جونده با 53 درصد، شایع‌ترین علایم بودند و در افراد مبتلا به فشار دادن دندان‌ها روی هم، سایش دندانی با 42 درصد و صدای مفصل گیجگاهی- فکی با 5/37 درصد، شیوع بیشتری داشتند.

نتیجه‌‌گیری: شیوع فشار دادن دندان‌ها روی هم، بیشتر از دندان قروچه بود. در افراد مبتلا به دندان قروچه، سایش دندانی و درد عضلات جونده و در مبتلایان به فشار دادن دندان‌ها روی هم، سایش دندانی و صدای فک، علامت‌های شایع بودند. بین علایم دهانی با دندان قروچه و فشار دادن دندان‌ها روی هم، ارتباط معنی‌داری وجود داشت و به این طریق، امکان ارزیابی دقیق‌تر شیوع عادات پارافانکشن نامبرده وجود داشت.

كليد واژه‌ها: دندان قروچه، فشار دادن دندان‌ها روی هم، تظاهرات دهانی، اختلالات گیجگاهی- فکی

چاپ شده
2009-02-28
استناد به مقاله
1.
Shirani A, Khozeimeh F, Rafizadeh M, Ghasemi A, شیرانیام, خزیمهف, رفیع زادهم, قاسمیآ. بررسی شیوع دندان قروچه و فشار دادن دندان‌ها روی هم با توجه به علایم دهانی- گیجگاهی- فکی در بیماران کلینیک‌های شهر اصفهان. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 28فوریه2009 [ارجاع شده 16می2022];4(2):89-4. Available from: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/125

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

         

 

 

 

Copyright © 2021, This is an original open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-noncommercial 4.0 International License which permits copy and redistribute of the material just in noncommercial usages with proper citation.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد