بررسی سطح سرمی ویتامین B12 در بیماران مبتلا به لیکن‌پلان

  • آرش عزيزي دانشيار، گروه بيماري‌هاي دهان، فك و صورت، دانشکده دندان‌پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی تهران، تهران، ايران
  • پرنيان علوي زاده متخصص اندودنتيكس، تهران، ايران
  • دنيا صدري دانشيار، گروه آسيب‌شناسي دهان، فك و صورت، دانشکده دندان‌پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران، تهران، ايران
  • سيمين لسان استاديار، گروه بيماري‌هاي دهان، فك و صورت، دانشکده دندان‌پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران، تهران، ايران
  • Arash Azizi Associate Professor, Department of Oral and Maxillofacial Medicine, School of Dentistry, Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
  • Parnian Alavizadeh Specialist at Endodontics, Tehran, Iran
  • Donya Sadri Associate Professor, Department of Oral and Maxillofacial Phatology, School of Dentistry, Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
  • Simin Lesan Assistant Professor, Department of Oral and Maxillofacial Medicine, School of Dentistry, Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

چکیده

مقدمه: لیکن‌پلان دهانی یک اختلال ایمني پوستی مخاطی مزمن با اتیولوژی ناشناخته است که دارای انواع متعددی می‌باشد. نوع اروزیو و بولوز آن دردناک بوده و احتیاج به درمان دارند. علل متعددی از جمله اختلال ایمنی سلولی، استرس و کمبود برخی ویتامین‌ها برای این بیماری مطرح است. هدف از این پژوهش، مقایسه سطح ویتامین B12 سرمی در بیماران مبتلا به لیکن‌پلان و افراد سالم بود.

مواد و روش‌ها: این مطالعه از نوع مورد- شاهدی بود. 20 فرد سالم به عنوان گروه شاهد و 32 فرد مبتلا به لیکن‌پلان دهانی به عنوان گروه مورد انتخاب شدند. سطح سرمی ویتامین  B12در دو گروه ثبت شد. اطلاعات به دست آمده توسط نرم‌افزار SPSS و آزمون‌هاي t و Chi–square مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت (05/0 = α).

یافته‌ها: میانگین سرمی ویتامین B12 در گروه مورد pg/ml 103 ± 87/328 و در گروه شاهد pg/ml 83 ± 35/365 بود. از لحاظ آماری، اختلاف معنی‌داری در دو گروه وجود نداشت (12/0 = p value).

نتيجه‌گيري: با توجه به محدوديت‌هاي اين مطالعه، ارتباطي بين کمبود ویتامین B12 و بروز بیماری لیکن‌پلان مشاهده نشد.

کلید واژه‌ها: ویتامین B12، لیکن‌پلان دهانی، مخاط دهان
چاپ شده
2013-02-18
استناد به مقاله
1.
عزيزيآ, علوي زادهپ, صدريد, لسانس, Azizi A, Alavizadeh P, Sadri D, Lesan S. بررسی سطح سرمی ویتامین B12 در بیماران مبتلا به لیکن‌پلان. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 18فوریه2013 [ارجاع شده 23مارس2023];8(7):616-21. Available from: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/595
نوع مقاله
مقاله‌های پژوهشی

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

         

 

 

 

Copyright © 2021, This is an original open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-noncommercial 4.0 International License which permits copy and redistribute of the material just in noncommercial usages with proper citation.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد