بررسی سطح سرمی ویتامین B12 و فولیک‌اسید در بیماران مبتلا به لیکن‌پلان و واکنش‌های لیکنوئیدی (تماسی- دارویی)

  • پريچهر غلياني دانشيار، مركز تحقيقات دندان‌پزشكي ترابي‌ن‍‍ژاد، گروه بيماري‌هاي دهان، فک و صورت، دانشكده دندان‌پزشكي، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ايران
  • مائده قاسمي تودشكچويه دكتراي حرفه‌اي و دستیار تخصصی، کمیته پژوهش‌های دانشجویان، گروه دندان‌پزشکی ترمیمی، دانشكده دندان‌پزشكي، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ايران
  • Parichehr Ghalyani Associate Professor, Torabinejad Dental Research Center, Department of Oral and Maxillofacial Medicine, School of Dentistry, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
  • Maede Ghasemi Tudeshkchuye Graduated Dental Student and Post Graduate Student, Dental Students Research Center, School of Dentistry, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran

چکیده

مقدمه: واکنش‌های لیکنوئیدی بیانگر گروهی از ضایعات التهابی مزمن مخاط دهان با اتیولوژی مختلف هستند كه عللي مانند اختلالات ايمني، استرس، اضطراب و برخی عوامل دیگربراي آن‌ها ذكر گرديده است. ویتامین B12 و فولیک‌اسید بر بهبود مکانیسم‌های دفاعی میزبان تأثیر دارند و در پیشگیری از اضطراب و افسردگی نیز مؤثر شناخته شده‌اند. این مطالعه با هدف مقايسه سطح سرمی ویتامین B12 و فولیک‌اسید در بیماران مبتلا به واکنش‌های لیکنوئیدی (تماسی- دارویی) و لیکن‌پلان انجام گردید.

مواد و روش‌ها: در این پژوهش مقطعی، توصیفی- تحلیلی 21 بیمار داراي لیکن‌پلان (میانگین سنی 59/8 ± 84/46) و 38 بیمار داراي واکنش لیکنوئیدی (میانگین سنی 34/13 ± 18/49) با 30 فرد سالم به‌عنوان گروه شاهد (میانگین سنی 99/6 ± 86/39) مقایسه شدند و ميزان سطح سرمی ویتامین B12 و فولیک اسید توسط دستگاه Elecsys به روش الکتروشیمی­لومیسانس اندازه‌گیری شد. سپس داده‌ها توسط نرم‌افزار SPSS نسخه‌ی 16 و با آزمون‌Kruskal-Wallis  بررسی شدند ( 05/0 = α).

یافته‌ها: میزان سطح سرمی ویتامین B12 و فولیک اسید در گروه‌ها تفاوت معنی‌داری نداشت. در مورد متغیر ویتامین B12 میزانp value  برابر با 099/0 و در مورد متغیر فولیک اسید میزان p value برابر با 095/0 گردید. 

نتیجه‌گیری: با توجه به محدوديت‌هاي مطالعه حاضر، سطح سرمی ویتامین B12 و فولیک‌اسید در بیماران مبتلا به لیکن‌پلان و واکنش‌های لیکنوئیدی با افراد سالم تفاوتي ندارد. 

کلید واژه‌ها: لیکن‌پلان، واکنش‌های لیکنوئیدی، ویتامینB12، فوليك اسيد

چاپ شده
2014-07-26
استناد به مقاله
1.
غليانيپ, قاسمي تودشكچويهم, Ghalyani P, Ghasemi Tudeshkchuye M. بررسی سطح سرمی ویتامین B12 و فولیک‌اسید در بیماران مبتلا به لیکن‌پلان و واکنش‌های لیکنوئیدی (تماسی- دارویی). مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 26جولای2014 [ارجاع شده 4دسامبر2022];10(5):345-52. Available from: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/839

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

         

 

 

 

Copyright © 2021, This is an original open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-noncommercial 4.0 International License which permits copy and redistribute of the material just in noncommercial usages with proper citation.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد