مروری بر جایگاه فلوراید سیستمیک در دندان‌پزشکی پیشگیری

  • Mahsa Mansouri Postgraduate Student, Department of Pediatric Dentistry, School of Dentistry, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
  • Mehrnaz Mohammadpour Postgraduate Student, Department of Pediatric Dentistry, School of Dentistry, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
  • Abasali Khademi Professor, Torabinejad Dental Research Center, Department of Endodontics, School of Dentistry, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
  • Maryam Khoroushi Professor, Dental Materials Research Center, Department of Operative Dentistry, School of Dentistry, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
  • مهسا منصوری دستيار تخصصی، گروه دندان‌پزشکی کودکان، دانشكده دندان‌پزشكي، دانشكده علوم پزشكي تهران، تهران، ايران
  • مهرناز محمّدپور دستيار تخصصی، گروه دندان‌پزشکی کودکان، دانشكده دندان‌پزشكي، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
  • عباسعلي خادمي استاد، مركز تحقيقات ترابي نژاد، گروه اندودنتيكس، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
  • مریم خروشی استاد، مركز تحقيقات مواد دنداني، گروه دندان‌پزشكي ترميمي و زيبايي، دانشکده دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: فلوراید به‌عنوان یکی از اساسی‌ترین مواد در دندان‌پزشکی پیشگیری محسوب می‌شود. با آن‌که شیوع پوسیدگی‌های دندانی با غلظت فلوراید آب آشامیدنی رابطه معکوس دارد، ارتباطی نیز میان غلظت فلوراید آب آشامیدنی و شیوع فلوروزیس دندانی وجود دارد که البته وابسته به دوز فلوراید است. در برخی مطالعات به احتمال ارتباط فلوراید با عوارضی مانند افزایش خطر شکستگی استخوان، کاهش فعالیت تیروئید، وضعیت شبه آرتریت، بلوغ زودرس و احتمال استئوسارکوم اشاره شده است. هدف از انجام این مطالعه مروری، بررسی جایگاه فعلی فلوراید سیستمیک در دندان‌پزشکی و بررسی مزایا و عوارض جانبی احتمالی آن بود.

شرح مقاله: در این مقاله مروری جستجو در منابعOVID evidence-based Reviews، Pubmed، Google Scholar و SCOPUS که از سال 1985 تا پایان ماه می سال 2013 وجود داشتند و نیز کتب مرجع انجام شد. از بین مقالات حاصل، مقالات مروری و مقالات تحقیقی معتبر که تنها در مورد استفاده سیستمیک از فلوراید، و نیز مزایا و عوارض احتمالی آن بودند، انتخاب گردیدند.

نتیجه‌گیری: به‌نظر می‌رسد با آن‌که فواید فلوراید در زمینه کنترل پوسیدگی بر هیچ‌کس پوشیده نیست، عوارض احتمالی ناشی از مصرف غیر صحیح آن به‌ویژه به‌صورت سیستمیک نیز باید مد نظر قرار گیرد. فلوریداسیون یا افزودن فلوراید به آب آشامیدنی می‌تواند عوارضی به‌دنبال داشته باشد. به‌نظر می‌رسد با پیشرفت‌های اخیر در زمینه روش‌های جدید کنترل پوسیدگی استفاده سیستمیک از فلوراید در دندان‌پزشکی پیشگیری بهتر است با دقت بیشتری مورد مطالعه قرار گیرد.

کلید واژه‌ها: فلورايد، عوارض جانبي، فلوروزیس دندانی، پوسیدگی دندانی، فلورایددار كردن
چاپ شده
2014-09-29
استناد به مقاله
1.
Mansouri M, Mohammadpour M, Khademi A, Khoroushi M, منصوریم, محمّدپورم, خادميع, خروشیم. مروری بر جایگاه فلوراید سیستمیک در دندان‌پزشکی پیشگیری. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 29سپتامبر2014 [ارجاع شده 9دسامبر2022];10(6):498-06. Available from: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/857

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

         

 

 

 

Copyright © 2021, This is an original open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-noncommercial 4.0 International License which permits copy and redistribute of the material just in noncommercial usages with proper citation.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد