مروری بر لاینرها، بیس ها و سمان ها

 • فهيمه سلامت دستيار تخصصي، گروه دندان پزشكي ترميمي، دانشكده دندان پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، اصفهان، ايران
 • وحيد عليزاده دستيار تخصصي، گروه دندان پزشكي ترميمي، دانشكده دندان پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، اصفهان، ايران
 • حميد مظاهري استاديار، گروه دندان پزشكي ترميمي، دانشكده دندان پزشكي و عضو مركز تحقيقات دندان پزشكي ترابي نژاد، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، اصفهان، ايران.
 • پوران صميمي دانشيار، گروه دندان پزشكي ترميمي، دانشكده دندان پزشكي و عضو مركز تحقيقات دندان پزشكي ترابي نژاد، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، اصفهان، ايران
 • سيد مصطفي موسوي نسب دانشيار، گروه دندان پزشكي ترميمي، دانشكده دندان پزشكي و عضو مركز تحقيقات دندان پزشكي ترابي نژاد، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، اصفهان، ايران
 • مريم خروشي دانشيار، گروه دندان پزشكي ترميمي، دانشكده دندان پزشكي و عضو مركز تحقيقات دندان پزشكي ترابي نژاد، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، اصفهان، ايران
 • Fahimeh Salamat Postgraduate Student, Department of Operative Dentistry, School of Dentistry, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.
 • Vahid Alizadeh Postgraduate Student, Department of Operative Dentistry, School of Dentistry, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.
 • Hamid Mazaheri Assistant Professor, Department of Operative Dentistry, School of Dentistry and Torabinejad Dental Research Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.
 • Poran Samimi Associate Professor, Department of Operative Dentistry, School of Dentistry and Torabinejad Dental Research Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.
 • Sayed Mostafa Mosavinasab Associate Professor, Department of Operative Dentistry, School of Dentistry and Torabinejad Dental Research Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.
 • Maryam Khoroushi Associate Professor, Department of Operative Dentistry, School of Dentistry and Torabinejad Dental Research Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.

چکیده

مقدمه: قبل از جایگذاری یا سمان نمودن یک رستوریشن در حفره ی آماده سازی شده، دندانپزشک باید تصمیم بگیرد که درون حفره باید بیس، سیلر یا لاینر محافظت کننده قرار گیرد. در حالیکه این امر در ابتدا ساده به نظر می رسد، این تصمیم گیری بعلت تعداد رو به افزایش محصولات پیچیده شده است. علاوه براین ، موفقیت بالینی هر رستوریشن غیر مستقیم تا حدود زیادی به ارتباط بین رستوریشن و دندان بستگی دارد. سیستم های رزینی چسباننده نیز در این تحولات سهم زیادی دارند که منجر به محبوبیت سرامیک های باند شونده و دنچرهای پارسیل ثابت نگهداری شده توسط رزین گردیده است.

 مواد و روش ها: این مجموعه با جستجوی علمی در مدلاین درارتباط با موضوعات زیر جمع آوری شده است: تعریف لاینرها، بیس ها و سمان ها، کاربردهای بالینی آنها، خصوصیات مکانیکی، سازگاری زیستی، اصول چسبندگی، انواع خاص مواد و استفاده آنها بعنوان لاینر، بیس و سمان. علاوه بر این در مورد تکنیک سمان نمودن انواع مختلف رستوریشن ها وسایر اطلاعات بالینی بحث می شود. همچنین مجموعه ای از اطلاعات حاصله بصورت جداول تهیه و ارائه شده است.

نتیجه گیری: انواع سمان ها بطور گسترده ای در مقالات مورد مطالعه قرار گرفته اند، اما محدوده انتخاب بالینی صحیح بین این مواد همیشه واضح نمی باشد. هیچ کدام از آنها جهت تمام رستوریشن های غیر مستقیم مناسب نیستند. بنابراین کاربرد صحیح آنها نیازمند آگاهی و فهم کامل مزایا و معایب آنها، در نظر گرفتن نوع ماده ی ترمیمی، کنترل رطوبت و طراحی حفره ( گیردار یا غیر گیردار) می باشد.
چاپ شده
2011-06-23
استناد به مقاله
1.
سلامتف, عليزادهو, مظاهريح, صميميپ, موسوي نسبسم, خروشيم, Salamat F, Alizadeh V, Mazaheri H, Samimi P, Mosavinasab SM, Khoroushi M. مروری بر لاینرها، بیس ها و سمان ها. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 23ژوئن2011 [ارجاع شده 23مارس2023];7(2):200-28. Available from: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/320

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

         

 

 

 

Copyright © 2021, This is an original open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-noncommercial 4.0 International License which permits copy and redistribute of the material just in noncommercial usages with proper citation.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد