مقایسه كارايي سه تکنیک پرتونگاری پری ‌اپیکال در تفکیک ریشه‌های دندان مولر دوم فک بالا و حذف همپوشاني با قوس گونه‌ای

  • مهناز شیخی دانشیار، عضو مركز تحقيقات دندان‌پزشكي ترابي‌ن‍ژاد، گروه رادیولوژی دهان، فك و صورت، دانشکده دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ايران.
  • رضا زوار دانشجوی دندان‌پزشکی، عضو كميته تحقيقات دانشجويي، دانشكده دندان‌پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، اصفهان، ايران.
  • ویدا ملکی متخصص رادیولوژی دهان، فك و صورت، دانشکده دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ايران.
  • Mahnaz Sheikhi Associate Professor, Torabinejad Dental Research Center, Department of Oral and Maxillofacial Radiology, School of Dentistry, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.
  • Reza Zavar DDS, Isfahan, Iran.
  • Vida Maleki Specialist at Oral and Maxillofacial Radiology, School of Dentistry, Isfahan University Of Medical Sciences, Isfahan, Iran.

چکیده

مقدمه: تهیه رادیوگرافی خوب با زاويه مناسب به ویژه در دندان‌های چند ریشه‌ای می‌تواند اطلاعات صحیح و مفیدی را به دندان‌پزشک بدهد. هدف از این پژوهش، مقایسه سه روش موازی، تیوب شیفت مزیالی و روش نيمساز برای تفکیک کانال‌های باکالی و پالاتالی دندان مولر دوم بالا از یکدیگر و از قوس گونه‌ای در رادیوگرافی‌های پری ‌اپیکال بود.

مواد و روش‌ها: در این پژوهش مقطعي، از 80 دندان مولر دوم بالا با سه تکنیک موازی، تیوب شیفت مزیالی و روش نيمساز تعداد 240 رادیوگرافی پری اپیکال تهیه شد (هر تکنیک 80 کلیشه) و مورد ارزيابي قرار گرفت. برای هر یک از رادیوگرافی‌ها 4 نمره (از 0 تا 3 بر اساس میزان همپوشاني ریشه‌ها بر هم و بر قوس گونه) در نظر گرفته شد. داده‌ها توسط آزمون Chi2 آنالیز شدند (05/0 = α).

یافته‌ها: در مقایسه‌ای که بین سه روش تکنیک موازی و شيفت مزیالی و نیمساز انجام شد، مشخص گردید که در 8/73 درصد موارد در تکنیک موازی، تفکیک کامل ریشه‌های دندانی از یکدیگر و از قوس گونه صورت گرفته است. همین مورد در روش مزیالی در 5/57 درصد و در روش نيمساز 40 درصد موارد بود. تفاوت معنی‌داری بین سه روش مشاهده شد
(05/0 > p value).

نتیجه‌‌گیری: طبق نتایج این پژوهش، در نگاره‌های با شیفت مزیالی، تفکیک قوس گونه از ریشه‌های دندانی دیده شد؛ اما خود ریشه‌ها بر روی هم همپوشاني نشان داد. اما در تکنیک موازی، می‌توان تفکیک کامل ریشه‌ها از قوس گونه را نيز مشاهده نمود. روش مزیالی در بیمارانی که امکان انجام روش موازی در آن‌ها نمی‌باشد انتخاب بعدی است اما روش نیمساز به علت همپوشاني قوس بر ریشه‌ها توصیه نمی‌شود.

كليد واژه‌ها: رادیوگرافی، گونه، موقعيت‌يابي.
چاپ شده
2012-07-09
استناد به مقاله
1.
شیخیم, زوارر, ملکیو, Sheikhi M, Zavar R, Maleki V. مقایسه كارايي سه تکنیک پرتونگاری پری ‌اپیکال در تفکیک ریشه‌های دندان مولر دوم فک بالا و حذف همپوشاني با قوس گونه‌ای. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 9جولای2012 [ارجاع شده 25فوریه2024];8(3):229-34. Available from: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/497

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

         doaj

 

Copyright © 2021, This is an original open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-noncommercial 4.0 International License which permits copy and redistribute of the material just in noncommercial usages with proper citation.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد