بررسی مقایسه‌ای دقت اندازه‌گیری‌های خطی در تصاویر Cone-Beam computed tomography و لترال سفالومتری دیجیتال

  • مژده مهديزاده دانشیار، عضو مركز تحقيقات دندان‌پزشكي ترابي‌نژاد، گروه راديولوژي دهان، فك و صورت، دانشكده دندان‌پزشكي، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
  • الهام فقيهيان دانشجوی دندان‌پزشکی، عضو کمیته پژوهش‌های دانشجویی، دانشکده دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
  • Mozhdeh Mehdizadeh Associate Professor, Torabinejad Dental Research Center, Department of Oral and Maxillofacial Radiology, School of Dentistry, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
  • Elham Faghihian Dental Student, Student Research Committee, School of Dentistry, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran

چکیده

مقدمه: تصاویر دو بعدی سفالومتری در ارزیابی اندازه‌ها در سه بعد فضا محدودیت‌هایی دارند. در سال‌های اخیر به دست آوردن اطلاعات برای بیماران به صورت سه بعدی ممکن شده است. هدف از این پژوهش، مقایسه بین اندازه‌گیری‌های خطی در جمجمه و (Cone-beam computed tomography) CBCT و لترال سفالومتری دیجیتال با دو دستگاه تازه کاربرد Galileos و Planmeca بود.

 

مواد و روش‌ها: در این مطالعه توصیفی- مقطعی بدون جهت، بر روی 7 جمجمه خشک انسان، 7 لندمارک آناتومیکی مشخص گردید. اندازه‌گیری خطی مستقیم به وسیله کولیس دیجیتال انجام شد و رادیوگرافی لترال سفالومتری دیجیتال و تصاویر CBCT تهیه تهیه شد. داده‌ها وارد نرم‌افزار SPSS نسخه 5/11 شد و محاسبه ضريب پايايي درون گروهي و همچنین مقایسه میانگین قدر مطلق تفاضل‌ها انجام شد.

 

یافته‌ها: میانگین قدر مطلق تفاضل‌ها بین اندازه‌گیری CBCT و جمجمه خشک برای 42 درصد از متغیرها کمتر از 1 میلی‌متر و برای 42 درصد دیگر کمتر از 2 میلی‌متر و برای 16 درصد از متغیرها 3 میلی‌متر اختلاف داشتند. همین میانگین بین اندازه‌گیری لترال سفالومتری و جمجمه خشک در 42 درصد از متغیرها کمتر از 5 میلی‌متر و در 42 درصد مابقی بین 16-10 میلی‌متر اختلاف داشتند. میانگین ضريب پايايي درون گروهي در تکنیک CBCT از ارزش بالاتري برخوردار بود.

 

نتیجه‌گیری: در اين مطالعه دقت اندازه‌گیری در تکنیک CBCT بسیار بیشتر از تکنیک لترال سفالومتری دیجیتال به دست آمد. بزرگ‌نمایی و کوچک‌نمایی جهت‌داری در تکنیک CBCT مشاهده نگردید.

کلید واژه‌ها: CBCT، تصویر برداری سه بعدی، سفالومتری
چاپ شده
2012-11-15
استناد به مقاله
1.
مهديزادهم, فقيهيانا, Mehdizadeh M, Faghihian E. بررسی مقایسه‌ای دقت اندازه‌گیری‌های خطی در تصاویر Cone-Beam computed tomography و لترال سفالومتری دیجیتال. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 15نوامبر2012 [ارجاع شده 16ژوئن2024];8(6):567-75. Available from: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/558

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

         doaj

 

Copyright © 2021, This is an original open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-noncommercial 4.0 International License which permits copy and redistribute of the material just in noncommercial usages with proper citation.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد