بررسی شیوع و علایم بالینی زبان جغرافیایی در زنان باردار

  • پریچهر غلیانی دانشیار، عضو مركز تحقيقات دندان‌پزشکی ترابي‌نژاد، گروه بیماری‌های دهان، فک و صورت، دانشکده دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.
  • سمیرا حاجی صادقی دستیار تخصصی، گروه بیماری‌های دهان، فک و صورت، دانشکده دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان ،ایران.
  • حجت اله مختاری دانشجوی دندان‌پزشکی، عضو كميته تحقيقات دانشجويي، دانشکده دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.
  • Parichehr Ghalyani Associate Professor, Torabinejad Dental Research Center, Department of Oral and Maxillofacial Medicine, School of Dentistry, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.
  • Samira Hajisadeghi Postgraduate Student, Department of Oral and Maxillofacial Medicine, School of Dentistry, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.
  • Hojatollah Mokhtari Dental Student, Student Research Committee, School of Dentistry, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.

چکیده

مقدمه: از جمله اختلالات زبان، «زبان جغرافیایی» است، که گاه موجب درد و تغییر عملکرد می‌شود و پایداری آن موجب نگرانی مبتلایان بابت بدخیمی می‌شود. بر اساس برخی گزارش‌ها، هورمون‌ها و به ویژه هورمون‌های زنانه در ایجاد یا تشدید این آسیب مؤثر هستند. علاوه بر این امکان بروز اشتباهات تشخیصی با ضایعات لیکن‌پلان و کاندیدیاز دهان نیز مطرح شده است. این مطالعه به بررسی فراوانی همراهی زبان جغرافیایی با بارداری و تغییرات آن در طول بارداری به تفکیک دوره‌های سه ماهه پرداخت.

مواد و روش‌ها: در این پژوهش مقطعی از نوع توصیفی- تحلیلی، 451 نمونه واجد شرایط انتخاب شدند. پس از تکمیل پرسش‌نامه و معاینه، در صورت مشاهده زبان جغرافیایی در سه دوره سه ماهه، فتوگرافی تهیه شد و مورد مقایسه قرار گرفت. اطلاعات نهایی، با آزمون 2χ و آزمون همبستگی Paerson در سطح اطمینان 95/0 بررسی شد.

یافته‌ها: فراوانی زبان جغرافیایی در زنان باردار 8/36 درصد بود. بین سن زنان باردار و نیز تعداد دفعات بارداری با فراوانی ضایعه، رابطه معنی‌داری نبود. در عین حال بین وجود زبان جغرافیایی نابجا با زبان شیاردار (001/0 = p value)، و نیز بین زمان بارداری و شدت ضایعه رابطه معنی‌دار بود (043/0 = p value). بیشترین فراوانی شدت ضایعات در سه ماهه دوم بوده است در حالی‌که در سه ماهه سوم از فراوانی ضایعات تشدید یافته کاسته شد.

نتیجه‌‌گیری: با توجه به محدودیت‌های این مطالعه، میزان ابتلا به زبان جغرافیایی در زنان باردار نسبت به سایر جوامع گزارش شده، بیشتر بود. فراوانی گونه شدت یافته زبان جغرافیایی در سه ماهه دوم بیشتر بود.

كليد واژه‌ها: گلوسیت مهاجر خوش‌خیم، بارداری، هورمون.
چاپ شده
2012-07-21
استناد به مقاله
1.
غلیانیپ, حاجی صادقیس, مختاریحا, Ghalyani P, Hajisadeghi S, Mokhtari H. بررسی شیوع و علایم بالینی زبان جغرافیایی در زنان باردار. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 21جولای2012 [ارجاع شده 25فوریه2024];8(3):251-9. Available from: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/510

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

         doaj

 

Copyright © 2021, This is an original open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-noncommercial 4.0 International License which permits copy and redistribute of the material just in noncommercial usages with proper citation.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد