کیست استخوانی استافنه نوع I در نگاره‌های رادیوگرافی تهیه شده قبل از درمان ایمپلنت: گزارش مورد

  • نسیم جعفری پزوه دستیار تخصصی، گروه رادیولوژی دهان، فک و صورت، دانشکده دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
  • آسیه زمانی ناصر دانشیار، مركز تحقيقات دندان‌پزشكي ترابي‌ن‍‍ژاد، گروه رادیولوژی دهان، فک و صورت، دانشکده دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
  • مسعود عطایی خوراسگانی دستیار تخصصی، گروه بیماری‌های داخلی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
  • شهرام جعفری پزوه دستیار تخصصی، گروه رادیولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران
  • Nasim Jafari Pozveh Postgraduate Student, Department of Oral and Maxillofacial Radiology, School of Dentistry, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
  • Asieh Zamani Naser Associate Professor, Torabinejad Dental Research Center, Department of Oral and Maxillofacial Radiology, School of Dentistry, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
  • Masoud Ataei Khorasgani Postgraduate Student, Department of Internal Medicine, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
  • Shahram Jafari Pozveh Postgraduate Student, Department of Radiology, School of Medicine, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran

چکیده

مقدمه: مقاله حاضر به بررسی نقش تشخیصی و تأیید کننده بررسی رادیولوژی بدون نیاز به انجام بررسی هیستوپاتوژیک در تشخیص کیست استخوانی ایدیوپاتیک استافنه قبل از درمان ایمپلنت می‌پردازد. بررسی جامع هر گونه ضایعه در نواحی فکین قبل از فرایند ایمپلنت گذاری لازم می‌باشد. هدف از گزارش مورد حاضر، بیان موردی از تشخیص کیست استافنه در بررسی‌های قبل از ایمپلنت توسط بررسی مقایسه‌ای نمای ضایعه در تصاویر رادیوگرافیک تهیه شده با فاصله زمانی یازده ماهه بود.

شرح مورد: خانمی 73 ساله برای تهیه (Cone beam computed tomography) CBCT قبل از درمان ایمپلنت به کلینیک مراجعه کرد. در بررسی تصاویر CBCT رادیولوسنسی با حدود مشخص در ناحیه زاویه مندیبل سمت چپ به ابعاد 1/3 × 2/6 میلی‌متر دیده شد. در بررسی پرونده بیمار رادیوگرافی پانورامیکی که یازده ماه قبل تهیه شده بود، نشان دهنده رادیولوسنسی تقريباً با همین ابعاد و در مکان مشابه بود. با توجه به عدم وجود علایم باليني، وجود لبه‌های مشخص و عدم تغییر در اندازه رادیولوسنسی با گذشت زمان یازده ماه، احتمال تشخیص کیست استخوانی استافنه مطرح شد.

نتیجه‌گیری: بر اساس یافته‌های حاصل ازCBCT، ایمپلنت گذاری بدون نیاز به بررسی‌های هیستوپاتولوژی و یا جراحی‌های تهاجمی، در موارد وجود کیست استخوانی استافنه قابل انجام است.

کلید واژه‌ها: کیست استخوانی، CBCT، مندیبل
چاپ شده
2013-05-27
استناد به مقاله
1.
جعفری پزوهن, زمانی ناصرآ, عطایی خوراسگانیم, جعفری پزوهش, Jafari Pozveh N, Zamani Naser A, Ataei Khorasgani M, Jafari Pozveh S. کیست استخوانی استافنه نوع I در نگاره‌های رادیوگرافی تهیه شده قبل از درمان ایمپلنت: گزارش مورد. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 27می2013 [ارجاع شده 16ژوئن2024];9(2):199-05. Available from: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/638

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

         doaj

 

Copyright © 2021, This is an original open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-noncommercial 4.0 International License which permits copy and redistribute of the material just in noncommercial usages with proper citation.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد