گزارش یک مورد جراحی تخلیه سینوس ماگزیلا از آمالگام متراکم شده از پرفوراسیون انشعاب ریشه در سینوس هنگام ترمیم دندان

  • Ahmad Motaghi Assistant Professor, Department of Oral and Maxillofacial Surgery, School of Dentistry, Khorasgan Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran
  • Sayed Mohammad Razavi Associate Professor, Dental Implants Research Center, Department of Oral and Maxillofacial Pathology, School of Dentistry, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
  • Elmira Saeian Dentist, Isfahan, Iran
  • Romina Amini Dentist, Isfahan, Iran
  • احمد متقی استادیار، گروه جراحی دهان، فک و صورت، دانشکده دندان‌پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان، اصفهان، ایران
  • سيد محمد رضوی دانشیار، عضو مركز تحقيقات ايمپلنت‌هاي دنداني، گروه آسیب‌شناسی دهان، فک و صورت، دانشکده دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، اصفهان، ایران
  • المیرا ساعیان دندانپزشک، اصفهان، ایران
  • رومینا امینی دندانپزشک، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: علت وجود اجسام خارجی در سینوس ماگزيلا تروماتیک و یا ایاتروژنیک می‌باشد. اجسام خارجی فلزی مانند آمالگام اغلب از طریق فیستول سینوسی- دهانی یا از طریق تروما وارد سینوس‌های پارانازال می‌شود. این مطالعه مورد نادری از حوادث حین کار دندان‌پزشکی را گزارش می‌کند.

گزارش مورد: بیمار مورد گزارش مرد 30 ساله‌ای می‌باشد که برای ترمیم مولر دوم راست بالا به مطب دندان‌پزشکی مراجعه کرده بود. هنگام تهیه حفره، ناحیه انشعاب ریشه و به‌دنبال آن کف سینوس ماگزيلا دچار پرفوریشن شده بود. پس از پک کردن آمالگام و ادامه خون‌ریزی مشکوک، رادیوگرافی تهیه،آمالگام‌های پک شده در خارج از ناحیه انشعاب ریشه و در سینوس ماگزيلا مشاهده گردیده، بنابراین دندان مربوطه خارج و بیمار به جراح فک و صورت ارجاع داده شد تا ادامه درمان صورت گیرد.

نتیجه‌‌گیری: اجسام خارجی در سینوس‌های پارانازال به خصوص اجسام فلزی مانند آمالگام به‌منظور پیشگیری از تحریک مزمن و یا خطر بدخیمی مخاط باید خارج شوند حتی اگر بدون علامت باشند. به دندان‌پزشکان توصیه می‌شود که به ایجاد فیستول سینوسی- دهانی و وجود جسم خارجی در سینوس توجه کرده و در صورت لزوم بیمار را به فرد متخصص ارجاع دهند تا از عوارض احتمالی پیشگیری شود.

كليد واژه‌ها: سینوس ماگزيلا، آمالگام دندانی، سینوزیت
چاپ شده
2014-05-31
استناد به مقاله
1.
Motaghi A, Razavi SM, Saeian E, Amini R, متقیا, رضویسم, ساعیانا, امینیر. گزارش یک مورد جراحی تخلیه سینوس ماگزیلا از آمالگام متراکم شده از پرفوراسیون انشعاب ریشه در سینوس هنگام ترمیم دندان. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 31می2014 [ارجاع شده 4ژوئن2023];10(4):307-11. Available from: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/828

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

Most read articles by the same author(s)

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

         

 

Copyright © 2021, This is an original open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-noncommercial 4.0 International License which permits copy and redistribute of the material just in noncommercial usages with proper citation.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد