بررسی دقت توموگرافی معمولی اسپیرال در تخمین ارتفاع استخوان آلوئول مندیبل در درمان ایمپلنت های دندانی

  • Mojdeh Mehdizadeh Associate Professor, Dental Implants Research Center, Department of Oral and Maxillofacial Radiology, School of Dentistry, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
  • Arash Mehrabi Dental Student, Dental Students Research Center, School of Dentistry, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
  • Nastaran Farhadi Assistant Professor, Department of Oral and Maxillofacial Radiology, School of Dentistry, Jundi Shapour University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran
  • مژده مهدی زاده دانشیار، گروه رادیولوژی دهان، فک و صورت، دانشکده دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
  • آرش محرابی دكتراي حرفه‌اي، كميته پژوهش‌هاي دانشجويي، دانشكده دندان‌پزشكي، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
  • نسترن فرهادی استادیار، گروه رادیولوژی دهان، فک و صورت، دانشکده دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران

چکیده

مقدمه: ارزیابی دقیق استخوان باقی‌مانده آلوئول به‌وسیله توموگرافی معمولی (Conventional tomography) در درمان ایمپلنت اهمیت دارد. هدف از این مطالعه بررسی دقت توموگرافی‌های معمولی اسپیرال در تخمین ارتفاع استخوان آلوئول در ناحیه خلف مندیبل بود.

مواد و روش‌‌ها: در مطالعه تجربی حاضر تعداد 30 ناحیه بی‌دندانی در فک پایین بیماران انتخاب شد و توسط توموگرافی معمولی مورد ارزیابی قرار گرفت. ارتفاع استخوان باقی‌مانده در تصاویر توموگرافی اندازه‌گیری گردید. پس از قراردهی ایمپلنت از بیماران رادیوگرافی پانورامیک گرفته شد. ارتفاع استخوان باقی‌مانده روی رادیوگرافی پانورامیک اندازه‌گیری شد. ضریب بزرگ‌نمایی با مقایسه طول واقعی ايمپلنت و طول مشاهده شده در رادیوگرافی محاسبه شد. اثر بزرگ‌نمایی حذف گردید و داده‌های حاصل به‌عنوان استاندارد طلایی استفاده شد. داده‌ها توسط نرم‌افزار SPSS نسخه 15و Paired T-test جهت مقایسه اندازه گیری‌های توموگرافیک با استاندارد طلایی بررسی شد (05/0 = α).

یافته‌ها: درمقایسه میانگین ارتفاع استخوان باقی‌مانده در توموگرافی معمولی اسپیرال
(mm 37/0 ± 89/0) با استاندارد طلایی (mm 81/0 ± 29/0)، تفاوت آماری معنی‌دار وجود داشت (03/0 = p value ).

نتیجه‌گیری: با توجه به محدوديت‌هاي مطالعه حاضر، دقت تصاویر حاصل از توموگرافی معمولی اسپیرال در مقایسه با ابعاد واقعی کمتر است.

کلید واژه‌ها: ایمپلنت‌هاي دندانی، توموگرافی، مندیبل 

چاپ شده
2014-09-29
استناد به مقاله
1.
Mehdizadeh M, Mehrabi A, Farhadi N, مهدی زادهم, محرابیآ, فرهادین. بررسی دقت توموگرافی معمولی اسپیرال در تخمین ارتفاع استخوان آلوئول مندیبل در درمان ایمپلنت های دندانی. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 29سپتامبر2014 [ارجاع شده 2جولای2022];10(6):450-6. Available from: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/850

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

         

 

 

 

Copyright © 2021, This is an original open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-noncommercial 4.0 International License which permits copy and redistribute of the material just in noncommercial usages with proper citation.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد